Активізація навчально-пізнавальної діяльності на уроках алгебри

Психолого-педагогічні основи активізації пізнавальної діяльності учнів, форми, методи і засоби розвитку інтелектуальних умінь. Формування творчої активності і мислення при вивченні математики, застосування інтерактивних технологій на уроці алгебри.

Подобные документы

 • Активізація учбово-пізнавальної діяльності студентів як один з засобів підвищення ролі їх самостійної роботи. Основні умови стимулювання та заходи підтримки розвитку академічних компетенцій в студентів в процесі навчально-пізнавальної діяльності.

  дипломная работа, добавлен 25.06.2013

 • Психолого-педагогічні особливості молодших школярів у використанні нових інформаційних технологій. Діагностика рівнів пізнавальної активності, самостійності і творчого мислення при вивченні основ інформатики та обчислювальної техніки молодших школярів.

  курсовая работа, добавлен 13.10.2013

 • Властивості творчої особистості. Класифікація технологій інтерактивного навчання. Методика формування творчої особистості при вивченні математики. Роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів. Незвичайні творчі вправи до уроків математики.

  презентация, добавлен 14.05.2015

 • Моделювання і узагальнюючі таблиці на уроках фізики як засіб підвищення пізнавальної активності учнів. Формування навчального уміння і навичок для наступного самонавчання та творчої діяльності. Виховування відповідальності за власні успіхи у навчанні.

  методичка, добавлен 26.03.2009

 • Концепція дошкільного виховання в Україні. Огляд поняття пізнавальної активності в психолого-педагогічній літературі. Аналіз сутності, видів, особливостей творчих завдань та їх місця у процесі формування пізнавальної активності старших дошкільників.

  дипломная работа, добавлен 26.02.2013

 • Впровадження інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес. Методи інтерактивного навчання. Структура інтерактивного уроку. Суть та організація навчальної діяльності із застосуванням інтерактивних технологій в учнів на уроках математики.

  курсовая работа, добавлен 15.06.2010

 • Поняття, думка, висновок як основні форми мислення. Формування в учнів характерних для математики прийомів розумової діяльності. Підходи до становлення логіко-математичного мислення. Його розвиток за допомогою системи нестандартних розвиваючих завдань.

  курсовая работа, добавлен 21.02.2015

 • Теоретичні засади розвитку мислення учнів у навчальній діяльності. Поняття продуктивного і репродуктивного мислення. Особливості формування алгоритмічних і евристичних прийомів розумової діяльності. Диференційований підхід оцінювання знань і вмінь учнів.

  дипломная работа, добавлен 07.10.2012

 • Вивчення навколишнього світу через гру. Пізнавальна активність в психолого-педагогічній літературі. Різні засоби подання учбового матеріалу. Визначення можливості навчання дітей за допомогою ігор та дидактичні умови формування пізнавальної активності.

  курсовая работа, добавлен 04.01.2011

 • Формування пізнавальної активності учнів під час етапу актуалізації опорних знань в умовах уроку іноземної мови. Групові форми роботи як потреба самовираження учнів на початку уроку. Ефективність ігрової діяльності на етапі засвоєння нового матеріалу.

  курсовая работа, добавлен 16.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.