Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

Форми, методи і засоби реалізації вивчення геометричної оптики за допомогою комп’ютерного моделювання. Розробка системи уроків вивчення геометричної оптики, використовуючи засоби комп’ютерного моделювання, обґрунтування необхідності їх використання.

Подобные документы

 • Гра як форма навчання у початковій школі. Особливості використання ігрової форми на уроках математики. Використання комп’ютерної техніки у процесі навчання молодших школярів. Опис навчальних ігрових програм. Результати експериментального дослідження.

  дипломная работа, добавлен 13.07.2009

 • Особливості, обґрунтування необхідності комп’ютерізації системи освіти, зміни змісту діяльності учителя, учнів, структури і організації навчального процесу. Характеристика комп’ютерних технологій, презентацій, які можна використовувати на уроках фізики.

  реферат, добавлен 19.03.2010

 • Випромінювання абсолютно чорного тіла. Досліди Ейнштейна та Резерфорда, планетарна модель. Квантова теорія атома та постулати Бора. Використання ілюстративного матеріалу при вивченні розділу "Квантова фізика". Деякі особливості вивчення оптики в школі.

  дипломная работа, добавлен 19.09.2012

 • Історія та призначення NetLogo. Аналіз найбільш поширених помилок учнів при складанні реакцій йонного обміну в йонно-молекулярному вигляді. Використання моделювання при вивченні органічної хімії за програмою "Органічна хімія. Транспортні системи".

  курсовая работа, добавлен 15.03.2014

 • Теоретичні аспекти вивчення геометричного матеріалу в початковій школі. Загальна характеристика геометричної пропедевтики. Програмні вимоги щодо рівня геометричних знань учнів 1-4 класів. Методика організації засвоєння геометричного матеріалу учнями.

  курсовая работа, добавлен 03.06.2009

 • Впровадження сучасних інформаційних технологій як один із пріоритетів розвитку освіти сучасної України. Комп'ютер як ефективний засіб навчально-виховного процесу, обробки і аналізу педагогічної інформації. Особливості його використання на уроках фізики.

  реферат, добавлен 10.02.2014

 • Особливості вивчення теми "Рід, родина, рідня" на прикладі курсу "Навколишній світ" у початковій школі. Психолого-педагогічний аспект використання прикладного програмного забезпечення. Конспекти уроків з використанням комп’ютерних дидактичних засобів.

  курсовая работа, добавлен 17.06.2009

 • Елементи прикладної математики у курсі шкільної алгебри, основи компетентнісного підходу до навчання. Роль моделювання у розв’язуванні задач та у пізнанні навколишнього світу. Розробка уроків на теми "Відсоткові розрахунки" та "Математичне моделювання".

  курсовая работа, добавлен 08.07.2012

 • Завдання курсу математики в початковій школі. Опис прикладного програмного забезпечення для розробки дидактичних засобів та психолого-педагогічний аспект його використання на уроках математики. Конспекти уроків, зроблені за допомогою комп'ютера.

  курсовая работа, добавлен 17.06.2009

 • Використання комп’ютерних технологій у навчанні. Створення та обробка зображень, анімації, відео фрагментів, звукового супроводу. Особливості вікового періоду та викладання природознавства у 5 – 6 класах. Пізнавальний інтерес та засоби його формування.

  курсовая работа, добавлен 18.09.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.