Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

Форми, методи і засоби реалізації вивчення геометричної оптики за допомогою комп’ютерного моделювання. Розробка системи уроків вивчення геометричної оптики, використовуючи засоби комп’ютерного моделювання, обґрунтування необхідності їх використання.

Подобные документы

 • Характеристика інформаційно-технологічних нововведень і гуманізації навчально-виховного процесу в школі. Ознайомлення із принципами модернізації підготовки вчителів до проведення уроків із комп'ютерною підтримкою з метою підвищення ефективності навчання.

  курсовая работа, добавлен 18.04.2010

 • Значення мови у формуванні світогляду людини. Викладання української мови в середній школі. Методи, прийоми та засоби навчання, які застосовуються в різних співвідношеннях при викладанні української мови. Використання традиційних і нових методів навчання.

  курсовая работа, добавлен 12.03.2009

 • Дослідження розробки бінарних дій викладача і учнів на уроці "Прийоми конструктивного моделювання першого виду". Вивчення системи навчання майбутніх фахівців роботі закрійника. Аналіз виготовлення лекал, розкрою матеріалу при пошитті чи ремонті одягу.

  курсовая работа, добавлен 25.06.2011

 • Розгляд задачі як невід'ємного елемента навчального процесу з фізики. Поняття моделювання при вирішенні задач в учбово-методичній літературі. Методико-математичні основи застосування моделювання. Особливості загальних алгоритмів розв’язування задач.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2013

 • Изучение содержания учебных пособий, рекомендованных учащимся для изучения оптики. Составление пособия качественных задач для организации тренинга в их решении. Разработка примерного тематического плана изучения оптики в девятом и одиннадцатом классе.

  дипломная работа, добавлен 16.06.2013

 • Проблема застосування наочних засобів у методиці навчання географії. Картографічні посібники у системі навчання, наочність у підручнику. Навчальні моделі у системі наочних засобів. Застосування навчального моделювання у процесі вивчення материків.

  магистерская работа, добавлен 21.09.2011

 • Теоретичні основи використання нових інформаційних технологій в початковій школі. Вплив комп’ютера на психічне і фізичне здоров’я дитини. Проблеми та шляхи їх вирішення. Методичні рекомендації щодо використання НІТ в роботі вчителя початкових класів.

  курсовая работа, добавлен 17.06.2009

 • Ознайомлення з роботою загальноосвітньої школи. Оцінка комплексу технічних засобів обробки інформації. Встановлення та налаштування операційної системи та програмного забезпечення. Ефективність застосування комп'ютерних та мережних технологій в школі.

  отчет по практике, добавлен 15.09.2014

 • Загальна характеристика методів та прийомів, що використовуються під час слухання музики. Розвиток у молодших школярів навичок музичного сприймання за допомогою методу моделювання. Аналіз ролі та значення кольорових уявлень у процесі слухання музики.

  курсовая работа, добавлен 06.10.2012

 • Мета, завдання та зміст естетичного виховання, його принципи, методи, засоби та форми організації. Засади впливу іноземної мови на естетичне виховання учнів. Педагогічні умови та засоби формування естетичної культури школярів на уроках англійської мови.

  курсовая работа, добавлен 09.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.