Розробка макету комп’ютерної мережі з використанням засобів віртуалізації

Теоретичні основи технології віртуалізації як інструменту навчання, проектування мереж та системного адміністрування. Планування складу комп’ютерної мережі, вибір платформи та операційної системи, установка і налаштування програм. Питання охорони праці.

Подобные документы

 • Навчання штучних нейронних мереж, особливості їх використання для вирішення практичних завдань. Рецепторна структура сприйняття інформації. Перцептрон як модель розпізнавання. Задача моделювання штучної нейронної мережі з розпаралелюванням процесів.

  дипломная работа, добавлен 24.07.2013

 • Нові методи та спеціалізовані обчислювальні пристрої зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії. Розвиток методу розбиття тріангуляційних сіток на окремі елементи. VHDL-модель спеціалізованого апаратного прискорювача.

  автореферат, добавлен 13.04.2009

 • Визначення розміру необхідного блоку адрес, розміру кожного блоку адрес з масками підмережі змінної довжини відповідно до потреб користувачів, параметрів підмереж з маскою змінної довжини. Розрахунок сумарних маршрутів. Заповнення таблиць маршрутизації.

  курсовая работа, добавлен 09.01.2014

 • Міжрівневі взаємодії, що відбуваються при передачі даних по мережі. Процес відправлення повідомлень з одного місця в інше, мережні процеси, протоколи. Характеристика та призначення протоколу ARP. Визначення фізичної адреси локального, віддаленого вузлів.

  контрольная работа, добавлен 22.09.2009

 • Технології комплексної комп'ютеризації сфер промислового виробництва. Уніфікація і стандартизація специфікацій промислової продукції на всіх етапах її життєвого циклу. Застосування CALS-технологій в виробництві. Проектування архітектури CALS-системи.

  реферат, добавлен 23.01.2012

 • Аналіз предметної області, опис проекту бази даних, моделей майбутнього програмного забезпечення гри для персонального комп'ютера "Міста". Функціональні можливості програмного забезпечення, які необхідно реалізувати. Інтерфейс програмного забезпечення.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2016

 • Систeмa кepyвaння iнфopмaцiйнoю тexнoлoгiєю, її функції i зaдaчi. Оброблення помилок і керування безпекою. Функціональна схема локальної обчислювальної мережі. Загальні принципи побудови комп'ютерних мереж. Характеристика протоколу TCP/IP та IP.

  курсовая работа, добавлен 14.06.2011

 • Порівняння технологій шифрування даних в середовищі Windows Server 2012. Розробка проекту локальної мережі підприємства "Надійний сейф": вибір технології, топології та мережної адресації. Шифрування даних засобами BitLocker. Розрахунок вартості проекту.

  дипломная работа, добавлен 18.05.2015

 • Правове регулювання у сфері захисту інформації. Історія виникнення комп’ютерних вірусів, їх різновиди та небезпека. Поширені антивірусні програми. Зараження вірусом операційної системи персонального комп’ютера. Охорона праці та гігієна користувача ЕОМ.

  курсовая работа, добавлен 18.09.2014

 • Експонентний розвиток комп'ютерної техніки. Будова сучасного комп'ютера, призначення основних елементів. Будова центрального процесора. Оперативная пам'ять та материнська плата. Будова звукової карти. Характеристика жорсткого диска. Склад чипсету.

  презентация, добавлен 25.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.