Реформаторський рух в Китаї

Передумови та причини виникнення реформаторського руху в Китаї. Програма реформ Кан Ю-вея. Поразка реформ. Відміна старої системи іспитів. Повсюдне перетворення старих шкіл. Створення учбових закладів. Дозвіл вільної організації видавництв.

Подобные документы

 • Історія Народного Руху України з 1989 по 2009 рік. Довідка з історії Народного Руху за перебудову. Причини та передумови створення Львівської регіональної організації Народного Руху України, початок її роботи. Коментарі щодо теперішньої ситуації.

  реферат, добавлен 29.04.2011

 • Передумови реформ Аменхотепа IV. Релігія та культи Єгипту як історичні передумови реформ Аменхотепа. Релігійна загальнодержавна реформа - культ Атона. Боротьба Ехнатона проти фіванського жрецтва. Вплив реформи на ідеологічне та духовне життя Єгиптян.

  курсовая работа, добавлен 26.08.2010

 • Причинно-следственный механизм "цепной реакции" реформ. Оценки реформ в историографии. Реформаторская деятельность команды Александра II. Отмена крепостного права. Земская реформа. Преобразование в городском самоуправлении.

  курсовая работа, добавлен 11.02.2007

 • М.М. Сперанского как выдающийся общественный и политический деятель России XVIII-XIX вв. Сущность и содержание предложенных Сперанским реформ, направления и проект их реализации, предполагаемые выгоды для государства. Причины нереализованности реформ.

  презентация, добавлен 20.10.2013

 • Суть та причини проведення реформ 1863-1874 рр. в Росії, зокрема реформ місцевого самоврядування. Діяльність революційних гуртків на початку 30-х років ХІХ ст. Гуртки М. Станкевича та П. Чаадаєва. Дані історичного портрету М. Новікова (1744-1818).

  контрольная работа, добавлен 03.06.2010

 • Причины и этапы буржуазных реформ 60-70-хх годов. Правительственная программа в проведении буржуазных реформ. Основные принципы абсолютистского государственного аппарата. Реформа в области просвещения и печати. Итоги и значение буржуазных реформ.

  реферат, добавлен 04.02.2011

 • Александр II и его окружение. Периодизация реформ, основанная на принципе ситуации реформ. Судебная и военная реформы. Реформы в области народного образования. Земская реформа и городская реформа. Крестьянская реформа - отмена крепостного права.

  реферат, добавлен 16.11.2008

 • Основні особливості становлення Афін як демократичної держави. Аналіз, порівняння і оцінка впливу реформ Солона і Клісфена на демократизацію Афінського суспільства. Солон - батько афінської демократії. Послідовний характер реформ Клісфена та їх значення.

  контрольная работа, добавлен 26.07.2011

 • Вплив зручності географічного положення Дніпропетровської області на заселення краю й основні заняття. Історичні передумови виникнення Січей та події, які відбувались в період їх існування. Причини знищення Запорозьких Січей і їх історичне значення.

  дипломная работа, добавлен 31.05.2009

 • Порівняльна характеристика Росії з Європою напередодні петровських реформ та під час них - на початку XVIII століття. Аналіз ранньої діяльності Петра Великого, його військові реформи, адміністративні та економічні перетворення: спроба модернізації країни.

  дипломная работа, добавлен 06.07.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.