Спортивний репортаж у друкованих ЗМІ як жанр інформаційної журналістики

Особливості спортивного репортажу в аспекті специфіки жанру. Аналіз репортажів у різних друкованих ЗМІ України: порівняльний аспект. Жанрові особливості репортажу в газеті "Команда". Специфіка стилю та композиції спортивного репортажу в журналі "Футбол".

Подобные документы

 • Світовий та вітчизняний досвід становлення жанру та метода журналістського розслідування у пресі. Аналітичні методи збору та подачі інформації у друкованих ЗМІ. Заміна розслідування дослідженням на сторінках сучасних українських друкованих видань.

  курсовая работа, добавлен 02.11.2014

 • Зміст поняття "новина". Критерії якості новинних матеріалів. Жанри газетних публікацій. Предмет репортажу, звіту, замітки. Інформаційна політика періодичного видання. Редакторський аналіз газети "Голос України". Граматичні та пунктуаційні помилки.

  курсовая работа, добавлен 22.11.2016

 • Событийный, познавательный, аналитический репортаж. Пять требований к репортажу. Сущность "эффекта присутствия". Экскурс в историю фоторепортажа. Характеристика журнала "Русский Репортер". Рубрика "Фоторепортаж", черты батального жанра в фотографиях.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2012

 • Репортаж як жанр журналістики, його походження та функції. Етапи становлення, ознаки та види. Мова, стиль та композиція. Майстерність, новації при підготовці сенсаційних репортажів. Вираження журналістської позиції у репортажі "Півстоліття пліч-о-пліч".

  курсовая работа, добавлен 05.12.2013

 • Аналіз проблеми журналістської етики на українському телебаченні в контексті етичних проблем кримінального репортажу з місця трагічної події. Характеристика кримінальної хроніки і хроніки подій на українському телебаченні, їх вплив на суспільну мораль.

  реферат, добавлен 03.01.2011

 • Світовий та вітчизняний досвід становлення жанру та метода журналістського розслідування у пресі. Аналітичні методи збору та подачі інформації у друкованих ЗМІ. Заміна розслідування дослідженням на сторінках сучасних українських друкованих видань.

  курсовая работа, добавлен 02.11.2014

 • Місце новин в мережевих виданнях та на сторінках друкованих видань. Характеристика новинних матеріалів на прикладі видань "Українська правда" та "Донецкие новости". Характеристика різних новинних матеріалів онлайнового видання "Українська правда".

  курсовая работа, добавлен 25.12.2013

 • Газетне інтерв'ю як жанр, класифікація його видів. Типи питань журналіста, що зустрічаються в інтерв'ю. Специфіка інформаційно-новинного тижневика "Кореспондент", приклади інтерв'ю з вільною композицією, інтерв'ю-знайомства, експертного інтерв'ю.

  курсовая работа, добавлен 24.03.2014

 • Спортивный репортаж как особый жанр телевизионной журналистики. Место новостного выпуска, как попытки визуализации информации при помощи видеоряда, в структуре телевизионного вещания. Учет интересов и потребностей аудитории в современном обществе.

  реферат, добавлен 27.12.2016

 • Висвітлення в друкованих ЗМІ наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. Систематизація різних поглядів на причини катастрофи. Основні аспекти, які висвітлюються журналістами при описанні наслідків аварії. Джерела інформації для написання матеріалу.

  курсовая работа, добавлен 27.04.2010

 • Кореспонденція як жанр журналістики, її відповідність корпоративній тематиці і висвітленню проблематики. Кореспонденція як жанр: підходи до визначення. Жанрові модифікації кореспонденції (різновиди кореспонденцій, взаємозв’язок з іншими жанрами).

  реферат, добавлен 13.03.2011

 • Особливості використання аналітичного жанру в газеті: поняття, принципи створення, структура. Вимоги та стилі подання аналітичних матеріалів, визначення ролі журналіста у цьому процесі. Жанрова своєрідність аналітики на шпальтах газети "Суббота плюс".

  курсовая работа, добавлен 17.05.2010

 • Жанри новинної журналістики. Типи інформаційного змісту замітки. Замітка в районній пресі: основні жанрові форми. Проблеми композиційної адекватності інформаційної замітки. Типові помилки журналістів районних газет у побудові інформаційної замітки.

  курсовая работа, добавлен 09.01.2014

 • Газета "Вечірні вісті" як всеукраїнське видання, що виходить 5 раз на тиждень і орієнтоване на аудиторію в зрілому віці, що цікавиться політичними подіями і економічним станом справ в країні, його інформаційна політика. Репортаж як жанр журналістики.

  контрольная работа, добавлен 18.12.2013

 • Проблеми професійної етики та моралі у журналістиці. Етичний кодекс журналіста як засіб забезпечення свободи слова. Сутність інформаційної війни. Особливості пропагандистських технологій російських мас-медіа під час війни з тероризмом на Сході України.

  дипломная работа, добавлен 26.06.2015

 • Классификация жанров в системе журналистики, их сравнительный анализ. Отличия репортажа от других жанров. Стилистические и лексические особенности спортивного репортажа. Отличительные особенности радио-, телерепортажа и печатного репортажа в спорте.

  курсовая работа, добавлен 02.03.2017

 • Определение эффективных средств создания визуальной стороны репортажа. Черты видеоряда, делающие спортивный репортаж ярким, запоминающимся и воздействующим на зрителя. Исследование вопроса о соотношении слова и изображения на телевизионном экране.

  статья, добавлен 20.08.2013

 • История развития спортивного комментария. Телевизионная спортивная журналистика в России. Практика журналистского комментария, речь в прямом эфире. Логика комментаторского выступления. Виды спортивного комментария. Прямая трансляция в Интернете.

  дипломная работа, добавлен 11.10.2010

 • Детальний опис та характеристики таких журналістських жанрів, як замітка, звіт, інтерв’ю, репортаж, кореспонденція. Дослідження функцій, класифікації та правил застосування. Аналіз та схема побудови найчастіше використовуваних форм досліджуваних жанрів.

  контрольная работа, добавлен 05.12.2010

 • Сутність, особливості та історичні передумови виникнення ток-шоу як жанру. Особливості та основні види ток-шоу в українському шоу-бізнесі. Реаліті–шоу як окремий вид ток–шоу, специфіка українського формату ток-шоу (на прикладі проекту "Свобода слова").

  курсовая работа, добавлен 12.01.2012

 • Історія радіоінтерв'ю в радянській Україні, його специфічні особливості на "ворожих голосах" (радіо "Свобода", "Голос Америки"). Відмінні ознаки радіоінтерв'ю в прямому ефірі і в записі. Принципи та правила використання даного жанру на FM радіо "Ера".

  дипломная работа, добавлен 23.11.2015

 • Визначення понять полеміки, дискусії, диспуту. Характеристика найбільш ефективних полемічних прийомів. Особливості втілення полемічного тексту в ток-шоу і друкованих ЗМІ. Конкретизація форм аргументації та аргументативних помилок в полемічних публікаціях.

  курсовая работа, добавлен 18.12.2011

 • Визначення понять і аналіз інформаційних впливів агресивного характеру в інфопросторі України. Об’єкти та суб’єкти інформаційно-психологічної війни, ознаки і особливості її проведення зі сторони країн Європейського Союзу, США, Російської Федерації.

  реферат, добавлен 26.05.2014

 • Особенности жанра репортаж: определение, предметы, цели, тематика и особенности композиции. Виды и их отличия. Примеры репортажей Андрея Колесникова из газеты «Коммерсантъ» с января по апрель 2008 г. Репортажи о президентах В. Путине и Д. Медведеве.

  курсовая работа, добавлен 11.06.2008

 • Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-журналістики в Україні. Специфіка блогосфери як виду журналістики. Аналіз діяльності українських блогерів на сайті "Української правди", висвітлення соціальної проблематики, форма і зміст текстів.

  курсовая работа, добавлен 09.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.