Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ "ПМК-68"

Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ "ПМК-68". Аналіз фінансових результатів, майна та джерел коштів підприємства. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

Подобные документы

 • Роль фінансового аналізу у зміцненні господарської діяльності. Організаційно–інформаційна модель аналізу фінансового стану. Платоспроможність та ліквідність підприємства, аналіз його ділової активності в умовах застосування інформаційних технологій.

  курсовая работа, добавлен 10.03.2011

 • Роль і значення ліквідності підприємства. Платоспроможність та її значення при оцінці фінансового стану підприємства. Аналіз структури та динаміки джерел формування фінансових ресурсів ВАТ "Полтавакондитер". Способи прогнозування діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 24.03.2014

 • Завдання та інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Місце фінансового аналізу у загальній системі аналізу господарської діяльності підприємства. Методика аналізу майна підприємства та джерел його формування. Квадранти матриці балансу.

  дипломная работа, добавлен 22.03.2009

 • Економічний зміст та значення фінансового стану підприємства. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПАТ "Миколаївобленерго". Структура майна підприємства, показники ліквідності. Аналіз ділової активності та прибутковості організації.

  дипломная работа, добавлен 16.03.2014

 • Аналіз формування чистого прибутку. Визначення можливих резервів збільшення прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, впливу факторів на зміну фінансового результату від операційної діяльності. Розрахунок собівартості реалізованої продукції.

  контрольная работа, добавлен 20.11.2015

 • Види, завдання, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Парадіз". Напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа, добавлен 14.06.2010

 • Теоретичні основи фінансового аналізу. Оцінка майна АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" та джерел його фінансування. Аналіз платоспроможності, ліквідності, прибутковості та стійкості підприємства. Напрями покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа, добавлен 24.09.2010

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 28.04.2011

 • Організація обліку доходів, формування та облік фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Склад доходів підприємства. Облік та Звіт фінансових результатів. Доходи від звичайної діяльності. Методика відображення даних про доходи.

  курсовая работа, добавлен 05.02.2010

 • Теоретичні аспекти визначення поняття фінансового стану підприємства. Комплексний аналіз фінансового стану ЗАТ "АТБ групп". Шляхи управління фінансовим станом підприємства. Огляд методик діагностики банкрутства.

  дипломная работа, добавлен 05.09.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.