Методичні особливості технології релаксації у шкільному курсі географії

Роль інноваційної технології у навчанні географії. Можливості застосування елементів релаксопедичної технології. Сучасний стан шкільної практики з використання педагогічної технології на уроках географії. Вплив релаксопедії на якість навчання з географії.

Подобные документы

 • Огляд загальних вимог до методики використання візуальних засобів при вивченні географії Антарктиди в сучасній освіті. Аналіз географічного розташування, льодового покриву, клімату, рослинного і тваринного світу, господарського використання Антарктиди.

  курсовая работа, добавлен 21.09.2011

 • Аналіз питань професійної підготовки майбутніх учителів географії. Проблема позакласної діяльності учнів у навчально-виховному процесі основної школи. Реалізація принципів навчання у процесі підготовки учителів географії до позакласної діяльності учнів.

  статья, добавлен 13.11.2017

 • Педагогічні технології: проблеми, пошуки, перспективи впровадження. Умови впровадження педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальний процес. Пошуки нових підходів та їх впровадження. Проблеми структури педагогічної технології.

  курсовая работа, добавлен 24.10.2010

 • Розклад занять класу та основних заходів проходження практики. План-конспект комбінованого уроків на тему "Антарктида й Антарктика. 7 клас" та "Північна Америка", його аналіз. Сценарії позакласного заходу із географії та виховного часу до 8 березня.

  отчет по практике, добавлен 05.04.2011

 • Сучасні підходи до організації навчання та інтерактивні технології, особливості та умови їх використання, оцінка практичної ефективності. Розробка уроку фізики із застосуванням інтерактивних технологій навчання, головні вимоги до нього, етапи проведення.

  дипломная работа, добавлен 31.03.2019

 • У процесі навчання географії у розумово відсталих учнів формується система знань про природу земної кулі, про життя і працю людей, закладається підґрунтя наукового світогляду, формується ставлення до природи, до праці.

  курсовая работа, добавлен 24.05.2002

 • Сутність і зміст циклових навчальних дисциплін на основі технології моделюючого навчання. Специфіка формування мети в рамках технології проблемного навчання. Аналіз особливостей технології програмованого навчання. Перспективи індивідуалізації навчання.

  реферат, добавлен 04.06.2010

 • Теоретичні засади використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов учнів початкової школи. Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов.

  автореферат, добавлен 02.03.2011

 • Загальні методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт, їх мета та класифікація. Критерії оцінювання робіт з географії. Розробка практичної роботи по темі: "Складання порівняльної характеристики природних зон і країв України" для 8 класу.

  курсовая работа, добавлен 30.05.2014

 • Характеристика засобів дистанційного навчання, їх значення, здобутки й недоліки. Особливості планування навчального процесу при дистанційному навчанні. Аналіз технології переходу форми існуючих стаціонарних курсів на форму дистанційного навчання.

  реферат, добавлен 16.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.