Метеорологічні дослідження

МР-1 як некерована рідинна ракета нормальної схеми з аеродинамічним стабілізатором. Порівняння двоступеневої метеорологічної ракети МР-100 (М-100) з МР-1. Метеорологічні супутники Радянського Союзу та інших країн. Вітчизняна метеорологічна система.

Подобные документы

 • Відкриття і основні етапи дослідження космічних променів. Детальне вивчення зарядів і мас часток вторинних космічних променів. Природа космічного випромінювання. Процеси, що визначають поширення сонячних космічних променів, їх взаємодія з речовиною.

  реферат, добавлен 06.02.2012

 • Горизонтальная система небесных координат. Экваториальная система небесных координат. Эклиптическая система небесных координат. Галактическая система небесных координат. Изменение координат при вращении небесной сферы. Использование различных систем коорд

  реферат, добавлен 25.03.2005

 • Життя людей на планеті Земля. Можливі причини руйнування Землі та необхідності її залишити. Чорні діри як монстри Всесвіту, загроза від астероїдів. Місця для колонізації, пристосування до життя на інших планетах Сонячної системи або у відкритому космосі.

  научная работа, добавлен 11.11.2010

 • Особливості обчислення часу починаючи від стародавніх часів і до наших днів у різних країн та народів. Аналіз проблем створення універсального календаря. Рекомендації щодо вдосконалення системи відліку часу в Україні та у світовому масштабі в цілому.

  реферат, добавлен 12.07.2010

 • Географическая система координат. Горизонтальная система координат. Экваториальные системы координат. Эклиптическая система координат. Галактическая система координат. Системы счёта времени. Звёздное время. Переход от одной системы координат к другой.

  реферат, добавлен 09.03.2007

 • Пять миллиардов лет назад наша солнечная система была газопылевым облаком. Солнце. Рождение планет солнечной системы. Солнечная система. Меркурий. Венера. Инные миры. На Венере могла появиться жизнь. Спасение жизни. Угроза из космоса. Черные дыры.

  доклад, добавлен 31.05.2008

 • Сонце як небесне тіло. Прилади нагляду за Сонцем. Сонячне випромінювання і вплив його на Землю. Вивчення природи Сонця, з'ясування його впливу на Землю. Проблема практичного вживання невичерпної сонячної енергії. Сонце - джерело радіовипромінювання.

  реферат, добавлен 01.05.2009

 • Детские годы и образование в итальянских университетах Николая Коперника. Птоломеева система мира. Представление гелиоцентрической системы в "Малом комментарии". Сочинение Коперника "Об обращении небесных сфер". Значение гелиоцентризма в истории науки.

  презентация, добавлен 02.12.2013

 • Картина мира. Движение планет. Первые модели мира. Первая гелиоцентрическая система. Система Птолемея. Мир Коперника. Солнце и Звезды. Галактика. Звездные миры. Вселенная. Есть ли жизнь ещё где-нибудь кроме нашей планеты?

  реферат, добавлен 06.03.2007

 • Характеристика звезд. Звезды в космическом пространстве. Звезда – плазменный шар. Динамика звездных процессов. Солнечная система. Межзвездная среда. Понятие звездной эволюции. Процесс звездообразования. Звезда как динамическая саморегулирующаяся система.

  реферат, добавлен 17.10.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.