Процедура створення та організації діяльності підприємства в Україні

Закон України "Про підприємства в Україні". Порядок та основні етапи створення підприємства. Вибір господарської діяльності та визначення ринкової стратегії. Характеристика основних джерел формування коштів підприємства та основних методів фінансування.

Подобные документы

 • Організаційна характеристика підприємства, показники його господарської діяльності. Стан основних фондів підприємства, використання робочого устаткування. Характеристика витрат за функціональною ознакою. План з праці підприємства ТОВ "Добриня продукти".

  отчет по практике, добавлен 12.02.2011

 • Оцінка ефективності господарсько-фінансового стану торговельного підприємства на прикладі ПП "Богдан". Аналіз структури та фінансово-господарської діяльності підприємства, особливості організації його діяльності. Характеристика товарообороту підприємства.

  дипломная работа, добавлен 28.05.2013

 • Способи формування ресурсної бази підприємства. Розгляд методів нарахування амортизації. Особливості розрахунку собівартості річного обсягу виробництва продукції за економічними елементами. Характеристика основних виробничих фондів підприємства.

  курсовая работа, добавлен 08.01.2013

 • Визначення показників виконання річної виробничої програми підприємства. Аналіз економічних результатів діяльності підприємства, ефективності використання ресурсного потенціалу. Вартісна оцінка основних виробничих та оборотних фондів підприємства.

  курсовая работа, добавлен 14.04.2019

 • Ознайомлення з сутністю, класифікацією та особливостями відтворення основних засобів підприємства. Дослідження та характеристика процесу формування ресурсної бази підприємства, собівартості та ціноутворення. Вивчення методів планування поточних витрат.

  курсовая работа, добавлен 06.05.2019

 • Дослідження економіко-господарської діяльності виробничого підприємства, розрахунок основних фінансових показників. Аналіз організації виробництва (основного виду діяльності) та управління на підприємстві, характеристика його маркетингової стратегії.

  отчет по практике, добавлен 13.04.2012

 • Особливості здійснення операцій підприємства з імпорту в Україні. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства "Альвис". Характеристика імпортних операцій. Дослідження механізму організації та напрями вдосконалення імпортної діяльності.

  курсовая работа, добавлен 24.03.2011

 • Cутність капіталу як економічної категорії. Його роль в діяльності підприємства як частини промислового капіталу. Джерела відтворення основних фондів в умовах ринкової економіки. Особливості формування на цій основі дієвого механізму фінансування.

  курсовая работа, добавлен 19.09.2014

 • Економічно-правові основи організації господарської діяльності на підприємстві. Основна оплата праці працівників підприємства. Моделювання господарської діяльності підприємства. Фінансовий результат господарської діяльності.

  курсовая работа, добавлен 18.09.2007

 • Розгляд завдань та аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності. Особливості інвестиції в інноваційну діяльність підприємства. Обґрунтування джерел капіталовкладення та вибір інвестора. Фінансування венчурним капіталом та посередництвом лізингу.

  курсовая работа, добавлен 22.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.