Основні способи передачі безеквівалентної лексики

Безеквівалентна лексика та її класифікація. Способи передачі безеквіваелнтної лексики. Особливості передачі безеквівалентної лексики в процесі перекладу роману Е.М. Ремарка "Чорний обеліск". Переклад власних імен та назв. Проблема перекладу слів-реалій.

Подобные документы

 • Поняття перекладу. Поняття адекватності та еквівалентності. Переклад газетно -публіцистичного стилю. Поняття реалії. Класифікація реалій. Аналіз перекладу суспільно-політичних реалій на основі перекладу статей з газети Hью-Йорк Таймс.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2004

 • Науково-технічна термінологія та її переклад. Види термінологічної лексики: вузькоспеціальна, загальнонаукова та загальновживана. Переклад складних термінів. Зображення особливостей перекладу технічної термінології у будівельній та промисловій галузях.

  контрольная работа, добавлен 25.04.2015

 • Німецька реклама та її відтворення у перекладі. Адекватність та еквівалентність перекладу реклами. Способи перекладу німецьких рекламних слоганів. Дослівний переклад реклами, субституція як специфічний засіб перекладу. Парафраза як спосіб перекладу.

  курсовая работа, добавлен 21.06.2013

 • Визначення синтаксичної емфази та її структурних характеристик. Аналіз способів передачі синтаксичної емфази при перекладі роману Джерома Девіда Селінджера "Вище крокви, теслі" на українську мову. Аналіз емфази з точки зору мовних рівнів її реалізації.

  курсовая работа, добавлен 25.05.2016

 • Поняття перекладу як передачі змісту засобами іншої мови. Діада змісту та форми, теза Гумбольдта. Мета перекладу - не заміна мови, а її збереження, тобто порозуміння. Реферування й анотування текстів - мовою джерела та іншою. Природа різнотипних мов.

  реферат, добавлен 20.09.2010

 • Визначення та види термінологічної лексики. Соціокультурні аспекти англомовних текстів. Особливості функціонування та шляхи перекладу англійської юридичної термінології українською мовою. Труднощі відтворення у перекладі складних термінів-словосполучень.

  курсовая работа, добавлен 21.06.2013

 • Порядок слів і структура речення в англійській та українській мовах. Перекладацькі трансформації як спосіб досягнення еквівалентності під час перекладу. Заміна лексико-граматичних елементів речення й синтаксичних зв'язків у реченні в процесі перекладу.

  курсовая работа, добавлен 03.04.2014

 • Відображення в суспільно-політичній термінології процесів, які відбуваються в інших лексичних шарах мови та назви яких зникають зі зникненням деяких реалій, або набувають додаткового значення. Причини семантичної зміни слів суспільно-політичної лексики.

  статья, добавлен 22.12.2011

 • Сутність і характеристика власних назв. Основні поняття ергонімії та функції ергонімів. Компонентні та лексико-семантичні характеристики французьких ергонімів. Особливості перекладу абревіатурних назв форм власності, транслітерація та транскрипція.

  курсовая работа, добавлен 05.04.2015

 • Термінологічні одиниці у світлі теорії про мовні інтерференції, їх асиміляція, зовнішня форма і етимологічний аспект. Способи побудови нових термінів. Особливості асиміляції запозиченої лексики у мові-реципієнті. Інтернаціоналізми та ареальна лексика.

  курсовая работа, добавлен 01.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.