Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

Робота з фінансово-аналітичною інформаційною системою Project Expert; основні функції та модулі системи, їхній опис. Використання системи для створення інвестиційних проектів, їх аналізу та формування бізнес-плану. Опис послідовності виконання завдання.

Подобные документы

 • Призначення пакету Forecast Expert, його використання для прогнозування однофакторної залежності та оцінка її довірчого інтервалу. Створення фінансової моделі підприємства за допомогою Project Expert. Практична робота з програмою "Бізнес-прогноз 2.0".

  контрольная работа, добавлен 24.05.2009

 • Программа Project expert, ее сервисные возможности и удобства освоения. Разработка бизнес-планов, оценка и реализация инвестиционных проектов. Экспертные заключения, анализ изменений и автосоздаваемые таблицы. Сравнительный метод оценки стоимости бизнеса.

  презентация, добавлен 29.11.2011

 • Сущность методов дисконтированного периода окупаемости, чистого современного значения, внутренней нормы прибыльности. Назначение программы Project Expert, описание ее интерфейса. Основные операции: оценка рисков, анализ чувствительности и безубыточности.

  курсовая работа, добавлен 28.11.2010

 • Основні визначення та опис UML. Опис основних компонентів, використаних у Microsoft Visio. Створення діаграми класів в Microsoft Visio 2010. Використання побудованої моделі при модифікаціях системи. Структура системи, її класи, їх атрибути та оператори.

  практическая работа, добавлен 07.05.2014

 • Стан та перспективи використання комп’ютерних технологій в сільськогосподарському приватному підприємстві, фінансово-економічний аналіз його діяльності та розширення асортименту послуг. Модифікація інформаційної системи, обґрунтування та опис баз даних.

  дипломная работа, добавлен 15.03.2012

 • Построение модели инвестиционного проекта при помощи программы Project Expert. Разработка стратегии финансирования, анализ финансовых результатов. Формирование и печать отчета, ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации.

  курсовая работа, добавлен 12.10.2013

 • Опис інформації, яка захищається, її властивості, особливості як об’єкта права власності. Визначення інформаційної системи досліджуваного об’єкта, опис ресурсів, потоків. Структурна схема інформаційної системи. Проведення аналізу захищеності об’єкта.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2011

 • Назначение, основные задачи, функциональные возможности программы Project Expert. Входные и выходные данные системы. Инструментальные средства для работы пользователя. Основные программные модули и диалоги. Решение финансовых и транспортных задач в Excel.

  контрольная работа, добавлен 07.08.2013

 • Розробка моделі системи "Автомобільного магазину". Вивчення основи мови моделювання UML. Створення її для визначення, візуалізації, проектування й документування програмних систем. Використання діаграм кооперацій, послідовності, станів та класів.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2014

 • Опис алгоритмів реалізації автоматизованої інформаційної системи обслуговування роботи торгового агента в середовищі програмування Delphi. Створення схем технологічного процесу введення, редагування і видачі результатів. Інсталяція і експлуатація проекту.

  курсовая работа, добавлен 25.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.