Моделювання процесу окислення метанолу в формальдегід в реакторі з адіабатичними шарами каталізатора

Опис розрахунків полів концентрацій компонентів і температури в адіабатичних шарах каталізатора реактора для окислення метанолу в формальдегід. Ознайомлення з особливостями визначення технологічних параметрів шарів залізо-молібденового каталізатора.

Подобные документы

 • Хлороводород: производство, применение. Выбор адиабатического реактора для синтеза HCl. Программа расчета адиабатического коэффициента. Программа и анализ зависимости объема реактора от начальной температуры, степени превращения, начальной концентрации.

  курсовая работа, добавлен 17.05.2012

 • Обґрунтування вибору методу виробництва сірчаної кислоти. Вивчення фізико-хімічних закономірностей проведення окремих технологічних стадій та методів керування їх ефективністю. Розрахунок матеріального та теплового балансу процесу окисного випалу сірки.

  контрольная работа, добавлен 28.04.2011

 • Причини забруднення фумарової кислоти після синтезу шляхом окиснення фурфуролу хлоратом натрію в присутності п’ятиокису ванадію. Шляхи її очищення, етапи даного технологічного процесу та оцінка його ефективності. Опис системи контролю та керування.

  контрольная работа, добавлен 02.09.2014

 • Методи дослідження рівноваги в гетерогенних системах. Специфіка вивчення кінетики хімічних реакцій. Дослідження кінетики масообміну. Швидкість хімічної реакції. Інтегральні методи розрахунку кінетичних констант. Оцінка застосовності теоретичних рівнянь.

  курсовая работа, добавлен 02.04.2011

 • Промышленные катализаторы крекинга. Основное назначение процесса. Недостатки системы Гудри. Материалы, используемые для изготовления реактора и регенератора. Десорберы различных установок каталитического крекинга. Концевые устройства лифт-реактора.

  презентация, добавлен 12.11.2015

 • Последовательность расчета материального баланса реактора синтеза аммиака. Мольные потоки компонентов. Работа реакторов идеального вытеснения и полного смешения. Определение зависимости производительности реактора от давления и начальной концентрации.

  контрольная работа, добавлен 06.10.2014

 • Дослідження сутності хімічного реактора - апарату, у якому здійснюються хімічні процеси, що поєднують хімічні реакції з масо- і теплопереносом. Структура математичної моделі хімічного реактора. Причини відхилення реальних реакторів від моделей РІЗ та РІВ.

  реферат, добавлен 01.05.2011

 • Физико-химические основы процесса метанирования, применение катализаторов и промышленные схемы. Программа расчета адиабатического коэффициента для выбора типа реактора, определение зависимости производительности от давления и начальной концентрации.

  курсовая работа, добавлен 09.06.2011

 • Определение температуры газового потока на входе в реакторе, обеспечивающей максимальную производительность реактора. Программа для расчета, составляется в приложении REAC. График зависимости производительности реактора от температуры газового потока.

  контрольная работа, добавлен 14.06.2011

 • Класифікація хімічного устаткування й види реакторів. Технологічні і конструктивні вимоги до устаткування. Складання рівняння реакції, розрахунок матеріального і теплового балансу для розчинення речовини, геометричних розмірів реактора і вибір його типу.

  контрольная работа, добавлен 24.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.