Підстави й строки здійснення ОРД

Соціальна, правова і дійова сутність оперативно-розшукової діяльності, фактичні й формальні підстави для її проведення; джерела одержання відомостей. Процесуальні форми ОРД: заведення, продовження і припинення оперативно-розшукових справ, строки ведення.

Подобные документы

 • Характеристика суб’єктів, уповноважених проводити негласні слідчі (розшукових) дій. Залучення громадян у слідчих діях. Порядок надання доручень на проведення негласної розшукової дії. Матеріально-правові, процесуальні та фактичні підстави проведення дій.

  курсовая работа, добавлен 12.04.2016

 • Аналіз становлення інституту припинення діяльності суб'єктів господарювання. Загально-правова характеристика припинення діяльності. Порядок здійснення процедури припинення діяльності суб'єктів господарювання, відповідальність за порушення законодавства.

  дипломная работа, добавлен 14.12.2010

 • Загально-правова характеристика інституту припинення діяльності суб'єктів господарювання. Етапи та порядок здійснення процедури припинення господарювання шляхом реорганізації або шляхом ліквідації. Відповідальність учасників за порушення законодавства.

  курсовая работа, добавлен 04.04.2011

 • Результати оперативно-розшукової діяльності як підстава для порушення кримінальної справи та отримання доказів. Забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів. Відомчий і судовий контроль та прокурорський нагляд за дотриманням законів.

  реферат, добавлен 03.03.2011

 • Дослідження поняття та ознак кримінальної відповідальності. Єдина підстава кримінальної відповідальності, її фактичні та юридичні сторони. Форми її реалізації: призначення покарання, правова природа та підстави звільнення від нього та від його відбування.

  курсовая работа, добавлен 22.03.2015

 • Захист прав людини і свобод. Підзаконне врегулювання та судовий контроль. Порядок внесення подання. Відкриття судом провадження подання та строки його розгляду. Закінчення строку проведення постановою судці за відсутності подання про його продовження.

  реферат, добавлен 10.04.2009

 • Розшукова діяльність античних часів та періоду Київської Русі. Організація поліцейського апарату та розшукової діяльності в XIX - на початку XX ст. Охорона громадського порядку та розшукова діяльність в Україні в 1917-1919 рр. і у радянський період.

  лекция, добавлен 30.09.2015

 • Приватне підприємство: поняття, характеристика, види і правовий статус. Поняття державної реєстрації. Документи, які подаються для її проведення. Юридичні підстави припинення суб’єктів підприємницької діяльності та його форми (реорганізація і ліквідація).

  курсовая работа, добавлен 01.11.2014

 • Правові підстави патентування підприємницької діяльності. Поняття торгового патенту. Порядок його придбання, використання та реквізити. Суб’єкти і об’єкти патентування. Види патентів на здійснення підприємницької діяльності, їх вартість та строки дії.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2013

 • Характеристика суб'єктів, уповноважених проводити негласні розшукові дії. Залучення громадян та оформлення згоди на встановлення співробітництва з правохоронними органами. Підстави проведення слідчих дій: матеріально-правові, процесуальні та фактичні.

  реферат, добавлен 13.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.