Участь прокурора в цивільному процесі

Законодавче визначення завдання прокурора в цивільному судочинстві. Основні підстави та процесуальні форми представництва інтересів громадянина чи держави. Правове становище державного виконавця при розгляді справ в межах вимог цивільної юрисдикції.

Подобные документы

 • Давньоримські джерела правоутворення. Статус римського громадянина. Правове становище рабів. Здатність особи бути суб'єктом цивільних прав та мати право. Цивільна правоздатність римського громадянина. Створення ідеї юридичної особи, як суб'єкта права.

  контрольная работа, добавлен 01.05.2009

 • Поняття та значення строків у Цивільному процесуальному кодексі України. Види процесуальних строків: встановлені законом, встановлені судом, абсолютно та відносно визначені. Порядок обчислення, зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.

  контрольная работа, добавлен 03.08.2010

 • Поняття, функції та організація діяльності митних органів в Україні. Сутність представництва та захисту інтересів при здійсненні цивільного судочинства. Характер правовідносин, які складаються між представником, довірителем і судом у цивільному процесі.

  курсовая работа, добавлен 18.02.2011

 • Поняття заочного розгляду справи та його процесуально-правова суть. Порядок заочного розгляду справи в цивільному судочинстві. Заочний розгляд справи при пред’явленні зустрічного позову та участі у справі третіх осіб. Перегляд та оскарження рішення.

  курсовая работа, добавлен 17.11.2009

 • Загальні положення про цивільну юрисдикцію. Визначення підсудності як основи побудови судів цивільної юрисдикції. Дослідження поняття, видів підсудності цивільних справ та з'ясування порядку її визначення у законодавстві України та міжнародних договорах.

  курсовая работа, добавлен 18.03.2011

 • Толкование процессуального положения прокурора. Роль и место прокурора в гражданском процессе. Формы участия прокурора в гражданском процессе. Иные полномочия прокурора в гражданском процессе. Вытеснение прокурора из судопроизводства.

  курсовая работа, добавлен 06.02.2007

 • Органи Державної виконавчої служби України: правовий статус, функції, повноваження. Правове становище державного виконавця. Повноваження, обов’язки, права державного виконавця. Порядок призначення працівників органів державної виконавчої служби.

  курсовая работа, добавлен 18.01.2011

 • Поняття фізичних осіб у цивільному праві. Значення імені фізичної особи та її місця проживання. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи, їх сутність та законодавче обмеження. Характеристика правового статусу громадянина-підприємця.

  курсовая работа, добавлен 26.10.2014

 • Понятие прокурор как должность. Прокурор как участник уголовного процесса. Функции прокурора. Полномочия прокурора. Роль прокурора в уголовном процессе. Обязанность прокурора. Государственный обвинитель.

  реферат, добавлен 08.10.2006

 • Основания, основные цели, формы и задачи участия прокурора в гражданском процессе. Правовая природа участия прокурора. Порядок ведения дела при обращении прокурора в суд с заявлением. Права и обязанности прокурора как лица, подавшего заявление.

  курсовая работа, добавлен 17.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.