Педагогічні ідеї Олександра Антоновича Захаренка

Дослідження біографія та діяльності О.А. Захаренка, його педагогічних ідей, реалізованих в Сахнівській школі. Огляд виховної діяльності в школі, учнівського самоврядування, організації учбового процесу. Характеристика матеріальної бази виховної роботи.

Подобные документы

 • Зміст та завдання викладання мистецтва в початковій школі, особливості розвитку творчих здібностей учнів засобами мистецтва. Загальна характеристика виховної системи Сухомлинського, педагогічні аспекти народної педагогіки та погляди на музичне виховання.

  курсовая работа, добавлен 06.10.2012

 • Методологічні основи теорії ігрової діяльності дітей дошкільного віку. Педагогічні умови організації та теоретичні засади класифікації ігор. Взаємозв'язок між видами ігор як чинник формування інтелектуальної готовності дошкільника до навчання в школі.

  курсовая работа, добавлен 09.05.2017

 • Особливості процесу навчально-виховної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку. Ефективність психологічних та педагогічних умов її реалізації та специфіка використання ряду методів в якості засобів оптимальної корекції особистості.

  дипломная работа, добавлен 24.10.2013

 • Історія становлення і розвитку в Україні інституту класних керівників. Вимоги до його особистості, функції і права педагогічної роботи. Погляди видатних педагогів минулого на діяльність класного керівника. Напрямки його навчальної і виховної діяльності.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2015

 • Сутність і структура виховної системи вищої школи, технологія її побудови на сучасному етапі. Умови ефективного функціонування і розвитку управління виховною системою училища, зміст діяльності всіх його учасників, критерії оцінки практичної ефективності.

  магистерская работа, добавлен 21.06.2010

 • Індивідуальна та колективна форма методичної роботи у школі. Взаємовідвідування вчителями уроків – шлях до підвищення педагогічної майстерності. Розроблення актуальної для педагогіки проблеми. Підвищення фахової підготовки педагогічних кадрів у школах.

  контрольная работа, добавлен 01.02.2011

 • Організаційні форми виховної роботи. Основні принципи національного виховання. Особливості методики викладання. Оптимальність позакласної та позашкільної виховної роботи. Програма факультативних занять з українського народознавства для 5-11 класів.

  реферат, добавлен 30.01.2009

 • Історія розвитку ідей вільного виховання. Формування світогляду М. Монтессорі як гуманіста освіти дітей з порушенням інтелекту. Організація навчально-виховної роботи в класах вільного виховання особистості в діяльності сучасної загальноосвітньої школи.

  курсовая работа, добавлен 22.01.2013

 • Тернистий життєвий шлях Б.Д. Грінченка. Відстоювання україномовного навчання. Ідея національного виховання у педагогічній концепції Грінченка. Особистість учителя національної школи в доробку Б. Грінченка. Педагогічні ідеї Б. Грінченка в сучасній школі.

  курсовая работа, добавлен 24.10.2010

 • Завдання технологій соціально-педагогічної діяльності. Педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров'я учнівської молоді. Практичне застосування технології проектування у роботі соціального педагога у загальноосвітній школі.

  курсовая работа, добавлен 22.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.