Культура публічного виступу

Значення уміння виступати для працівників сфери бізнесу. Розділи сучасної риторики. Види промов, їх переваги та недоліки. Розробка композиції промови, підготовка до виступу. Застосування в риториці законів логіки. Корисні поради для учасників інтерв'ю.

Подобные документы

 • Особливості усного спілкування. Шість заповідей ділового етикету Джен Ягера. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Етика і психологія ділових бесід. Співбесіда з роботодавцем, підготовка і вимоги до неї. Етикет телефонної розмови.

  презентация, добавлен 18.09.2013

 • Культура человека наиболее ярко и непосредственно проявляется в его речи. Поэтому для работника органов внутренних дел, одной из основных обязанностей которого является воспитательное воздействие на людей, культура речи приобретает громадное значение.

  реферат, добавлен 29.06.2008

 • Задачи и требования, предъявляемые к речи педагога. Анализ типичных ошибок в речи современных преподавателей. Характеристика типов языковых культур учителей: элитарная речевая культура, "среднелитературная" культура, литературно-разговорный тип речи.

  реферат, добавлен 22.07.2011

 • Культура - взаимодействие человека, истории, природы и общества; взаимосвязь личности и культуры: Понятие эстетической культуры личности, ее составляющие: сознание, мировоззрение, вкус; художественная культура как форма эстетической; принципы воспитания.

  реферат, добавлен 09.12.2011

 • Дипломатичний протокол та діловий етикет. Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини. Професійна культура бізнесової діяльності. Організація ділового листування. Ділові плани і пропозиції, вимоги до їх оформлення.

  книга, добавлен 17.12.2010

 • Основні правила формування позитивного іміджу. Зовнішній вигляд підприємця. Заповзятливість - найвагоміша складова іміджу підприємця, її основні якості. Повсякденний одяг ділової жінки. Постава, хода та манери. Деякі поради щодо створення іміджу.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Культура предпринимательства как неотъемлемый элемент организации бизнеса. Основные внутренние факторы, определяющие культуру фирмы. Изучение предпринимательской этики и этикета, принципы корректного делового поведения и его значение в успешном бизнесе.

  реферат, добавлен 21.06.2010

 • Характеристика соціонічних відносин. Уміння визначати соціонічні типи. Характеристика відносин спілкування між людьми. Інформаційний метаболізм як процес сприйняття й селекції психікою відомостей про навколишній світ і процеси, що протікають у ньому.

  контрольная работа, добавлен 24.02.2010

 • Мета та правила рекомендування у сфері ділового спілкування. Загальний вигляд бізнес-картки, час та етикет їх обміну. Принципи підготовки ділових паперів та листів. Сутність вміння слухати й говорити. Організація контактів із засобами масової інформації.

  контрольная работа, добавлен 14.02.2011

 • Эстетическая и художественная культура — составляющие духовного облика личности. Цель и задачи эстетического и художественного воспитания. Эстетическое воспитание - целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения к действительности.

  реферат, добавлен 30.06.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.