Технологія та структура лінії пакування гипсокартоних аркушів

Технологічний процес виготовлення та пакування гіпсокартонних аркушів. Структура системи керування пакування. Технологічний опис пристрою і принципи його роботи. Техніка безпеки при монтажі систем автоматики. Обґрунтування економічної доцільності проекту.

Подобные документы

 • Аналіз оксидів, що входять до складу портландцементу. Вимоги до всіх компонентів сировинної суміші. Основна технологічна схема виробництва портландцементу. Приготування сировинного шламу мокрим способом. Помел клінкеру. Паливо для цементних заводів.

  реферат, добавлен 22.10.2013

 • Модернізація системи керування технологічною лінією виробництва карамелі з фруктовою начинкою на базі ТОВ ТД "Луцьккондитер". Характеристика продукції і сировини. Розрахунок річного фонду заробітної плати. Оцінка економічної ефективності автоматизації.

  дипломная работа, добавлен 03.09.2013

 • Проектування підйомно-транспортних систем ткацького виробництва, дослідження технологічного плану ткацтва. Розробка засобів механізації та транспортної технології для здійснення ефективного технологічного процесу виготовлення тканини вказаного артикула.

  курсовая работа, добавлен 16.01.2011

 • Особливості процесу різання при шліфуванні. Типи і основні характеристики абразивного матеріалу. Кінематичні схеми головного руху металорізальних верстатів, способи закріплення на валах елементів приводу та технологічний процес виготовлення деталі.

  курсовая работа, добавлен 14.10.2010

 • Опис основних елементів та структурна схема САК заданого технологічного параметра. Розрахунок вихідного сигналу та графік його статичної характеристики в заданому діапазоні зміни технологічного параметра. Розрахунок сумарних похибок вимірювання.

  курсовая работа, добавлен 23.12.2013

 • Основні функції упаковки. Види упаковок у залежності від матеріалу. Вибір додрукарського обладнання. Друковані форми, виготовлені на пластинах Flіnt Group. Підготовка матеріалів до друку. Контроль якості друкарського процесу, післядрукарської підготовки.

  дипломная работа, добавлен 24.07.2014

 • Теоретичні відомості. Опис технологічного процесу по технологічних операціях та види обладнання, що використовуються при виготовленні купажованих соків. Продуктових розрахунок. Вимоги до якості та особливості готової продукції. Техніка безпеки.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2007

 • Основні стадії процесу зварювання. Види газокінетичних перерізів, особливості термічної іонізації та рекомбінації. Способи зменшення розбризкування металу при зварюванні електродом. Технологія дифузійного зварювання у вакуумі з радіаційним нагрівом.

  контрольная работа, добавлен 13.12.2011

 • Передові прийоми і прогресивні технології зварювання, високопродуктивні способи зварювання. Аналіз зварної конструкції. Вибір обладнання і пристосування, підготовка матеріалів до зварювання. Техніка дугового зварювання та контроль якості зварювання.

  курсовая работа, добавлен 25.03.2016

 • Опис сумочки-косметички. Огляд моделей-аналогів: порівняння переваг та недоліків. Планування роботи по реалізації проекту з виробництва сумочки-косметички. Опис і побудова готового ескізу. Аналіз та оцінка якості роботи. Вартість створеного проекту.

  курсовая работа, добавлен 25.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.