Аналіз лінійних кіл

Складання системи рівнянь за законами Кірхгофа. Визначення струмів у всіх вітках схеми методом контурних струмів, вузлових потенціалів. Розрахунок розгалуженого електричного кола гармонійного струму. Моделювання електричного кола постійного струму.

Подобные документы

 • Характеристика трифазної вентильної схеми Ларіонова. Розрахунок LC- фільтра, дроселя, трансформатора, RC-ланки, резисторів, підсилювача сигналу помилки та формувача опорної напруги. Моделювання перехідного процесу. Дослідження стійкості системи.

  курсовая работа, добавлен 04.08.2010

 • Структурна схема системи підпорядкованого регулювання швидкості ТП-ДПС. Синтез регуляторів струму та швидкості при налаштуванні контурів СПР на модульний оптимум. Визначення періоду квантування дискретної системи. Програмна реалізація регулятору.

  курсовая работа, добавлен 27.08.2012

 • Розробка інформаційно-вимірювальної системи визначення температури. Методи вимірювання температури, вибір оптимальної структурної схеми. Електрична принципова схема, розрахунок вузлів системи. Визначення основної похибки перетворювача–датчика KTY81-121.

  курсовая работа, добавлен 24.01.2011

 • Методи розрахунку лінійного кола при дії на нього періодичного несинусоїдного сигналу. Визначення повної та активної потужності, яку споживає коло та його параметри на гармоніці. Етапи дослідження передаточної функції і побудування графіків АЧХ і ФЧХ.

  практическая работа, добавлен 13.02.2010

 • Класифікація хімічних джерел струму. Гальванічні елементи, головні типи. Акумуляторні батареї: режими заряджання та розряджання, термін служби. Іоністор: поняття, конструкція. Технічні характеристики та термін роботи акумуляторів мобільних телефонів.

  курсовая работа, добавлен 13.07.2013

 • Загальні відомості та принцип дії фототиристора. Зміна електричного опору напівпровідника під дією випромінення. Розрахунок параметрів фототранзистора на гетеропереходах. Спектральний розподіл фотоструму напівпровідників в області власного поглинання.

  курсовая работа, добавлен 18.12.2009

 • Обґрунтування і перелік необхідних видів відділового телефонного оперативно-технологічного зв'язку і ланцюгів автоматики. Кабельна лінія зв'язку на основі електричного кабелю. Утримання кабелю під надлишковим тиском. Розрахунок швидкодії системи.

  курсовая работа, добавлен 26.02.2009

 • Перетворення сигналів довільної форми лінійними динамічними колами першого порядку в часовій та частотній областях. Визначення перехідної характеристики кола та його реакції на сигнал довільної форми методом інтеграла згортки і частотних характеристик.

  курсовая работа, добавлен 20.10.2010

 • Аналіз схеми електричної принципової та елементної бази напівпровідникового сенсора температури. Вибір характерного блоку схеми для моделювання. Розробка друкованої плати. Розрахунок діаметру монтажних отворів, контактних площадок і ширини провідників.

  курсовая работа, добавлен 09.06.2013

 • Схема коливальної системи з індуктивним зв'язком. Формула для обчислення добротності. Визначення мінімальної, критичної та еквівалентної ємності контуру. Розрахунок вдосконаленої схеми ємнісної триточки з повним фазуванням контуру та діодного детектора.

  контрольная работа, добавлен 30.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.