Аналіз лінійних кіл

Складання системи рівнянь за законами Кірхгофа. Визначення струмів у всіх вітках схеми методом контурних струмів, вузлових потенціалів. Розрахунок розгалуженого електричного кола гармонійного струму. Моделювання електричного кола постійного струму.

Подобные документы

 • Обґрунтування достатності апаратних засобів та програмних ресурсів. Розподіл функцій пристрою між вузлами мікропроцесору. Проектування принципової схеми пристрою, формування тактових імпульсів. Програмне забезпечення мікропроцесора, лістинг програми.

  курсовая работа, добавлен 16.09.2010

 • Складання логічної схеми алгоритмів при проектуванні системи управління агрегатом, формування мікрокоманд, що включають логічні та функціональні оператори. Розробка структурної та принципової схеми системи управління, її конструктивне оформлення.

  курсовая работа, добавлен 28.09.2011

 • Опис роботи, аналіз та синтез лінійної неперервної системи автоматичного керування. Особливості її структурної схеми, виконуваних функцій, критерії стійкості та її запаси. Аналіз дискретної системи автокерування: визначення її показників, оцінка якості.

  курсовая работа, добавлен 19.11.2010

 • Визначення стійкості систем автоматичного керування за алгебраїчними критеріями методом Гурвіца та розрахунок критичного коефіцієнту підсилення замкнутої САК. Алгоритм перевірки вірності всіх обрахунків на графіках, які побудовані за допомогою ЦЕОМ.

  лабораторная работа, добавлен 28.12.2011

 • Методи аналітичного, імітаційного і натурного моделювання. Характеристика моделей теорії масового обслуговування. Спеціалізовані системи імітаційного моделювання обчислювальних мереж. Топологічний структурний аналіз властивостей мережі - нові пропозиції.

  реферат, добавлен 20.11.2010

 • Розрахунок каскаду попереднього підсилення на біполярному транзисторі. Характеристика роботи підсилювальних каскадів на операційних підсилювачах. Схемотехніка підсилювачів потужностей звукових частот. Знаходження величини допустимого струму колектора.

  контрольная работа, добавлен 24.10.2014

 • Короткий огляд існуючих схем і обґрунтування вибору схеми. Розрахунок системи керування. Двотактний вихідний підсилювач потужності. Розрахунок задаючого генератора. Габаритна потужність трансформатора. Визначення ємності часозадавальних конденсаторів.

  контрольная работа, добавлен 08.12.2014

 • Основні поняття про призми та призмові монокуляри. Габаритний розрахунок оптичного пристрою. Визначення параметрів польової діафрагми, об’єктива і призми. Витір окуляра, розрахунок діаметра об’єктива. Розробка схеми креслення оптичної схеми монокуляра.

  методичка, добавлен 15.12.2013

 • Характеристика системи передачі Flex Gain Megatrans. Розрахунок протяжності всіх трас, параметрів симетричного кабелю, надійності кабельної траси. Вибір волоконно-оптичного кабелю. Визначення відстані між ретрансляторами ВОЛЗ і швидкості передачі даних.

  курсовая работа, добавлен 30.04.2013

 • Загальна характеристика системи холодного водопостачання житлового будинку. Гідравлічний розрахунок системи, вибір лічильника. Визначення потрібного напору, випусків, стояків. Трасування квартальної мережі, розрахунок витрат і глибини закладення.

  курсовая работа, добавлен 16.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.