Інтернет-магазин комп’ютерної техніки Shop.ua "ІО.Electrical"

Розробка сайту інтернет-магазину комп’ютерної техніки. Структура об’єктів і зв’язків предметної області: головна, таблиці менеджерів, складу, інформація про товар, сторінки користувачів, покупців. Створення резервної копії бази даних, рhp програма.

Подобные документы

 • Загальна характеристика підприємства "Focus". Огляд програмного забезпечення для створення комп’ютерної мережі. Вибір мережевої служби та протоколів, архітектури, кабелю. Розрахунок обсягу даних, мінімальної конфігурації для серверів та робочих станцій.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2015

 • Алгоритм створення інтернет-магазину по продажу товарів з Італії на локальному або віддаленому сервері: розробка клієнтської та адміністративної частини сайту засобами PHP і MySQL, розбиття сторінок на тематичні блоки і розміщення на них флеш-аплікацій.

  курсовая работа, добавлен 12.05.2011

 • Розробка бази даних для обліку використання сільськогосподарської техніки на підприємстві. Аналіз предметної області. Складення DFD-діаграми з виділенням основних функцій даної задачі, ER-діаграми. Створення програми для виконання обліку на підприємстві.

  курсовая работа, добавлен 24.12.2021

 • Інтернет – об’єднання комп’ютерних мереж. Хронологія розвитку Інтернету. Протокол — спосіб взаємодії, обміну даними між комп'ютерами при роботі у мережі. Найпопулярніші служби Інтернету. Веб-сторінки, гіперпосилання та домени. Приклад типової IP-адреси.

  презентация, добавлен 02.04.2013

 • Поняття про сайт, огляд його основних функцій і класифікація видів. Розробка сайту з використанням мов HTML, PHP, CSS та з базою даних MySQL, готового для розміщення в інтернеті. Засоби полегшення спілкування та обміну інформацією між викладачами.

  дипломная работа, добавлен 26.08.2014

 • Автоматизація роботи інтернет-магазину ювелірних виробів з клієнтами як важлива частина діяльності мережі ювелірних крамниць. Розробка і реалізація інтернет-магазину ювелірних виробів для ювелірної корпорації. Аналіз зручності для користувачів інтерфейсу.

  контрольная работа, добавлен 18.01.2013

 • Розгляд поняття електронної комерції як складової частини електронного бізнесу. Розробка і впровадження рішень для Інтернет-торгівлі: відправлення на обробку та передача платіжного доручення по каналах зв'язку. Вивчення можливостей комп'ютерної телефонії.

  реферат, добавлен 11.06.2010

 • Домеханічний період розвитку обчислювальної техніки. Перехід до механічного періоду. Останній період - електронно-обчислювальний. Характеристика поколінь електронно-обчислювальних машин. Комп'ютер - основний технічний засіб інформаційних технологій.

  реферат, добавлен 25.05.2015

 • Нові методи та спеціалізовані обчислювальні пристрої зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії. Розвиток методу розбиття тріангуляційних сіток на окремі елементи. VHDL-модель спеціалізованого апаратного прискорювача.

  автореферат, добавлен 13.04.2009

 • Узагальнена структурна схема інформаційної системи та алгоритми її роботи. Проект бази даних. Інфологічне проектування і дослідження предметної області. Розробка інфологічної моделі предметної області. Розробка композиційної, логічної системи бази даних.

  курсовая работа, добавлен 21.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.