Інтернет-магазин комп’ютерної техніки Shop.ua "ІО.Electrical"

Розробка сайту інтернет-магазину комп’ютерної техніки. Структура об’єктів і зв’язків предметної області: головна, таблиці менеджерів, складу, інформація про товар, сторінки користувачів, покупців. Створення резервної копії бази даних, рhp програма.

Подобные документы

 • Коротка історія створення комп’ютерів, принципи дії. Архітектура ЕОМ і характеристика прикладного програмного забезпечення. Електронна пошта, веб-пошта, програма Outlook Express. Організація робочого місця, охорона труда при роботі з комп’ютером.

  дипломная работа, добавлен 27.03.2011

 • Основні поняття мультимедіа технології, їх різновиди та функціональні особливості, області застосування. Програма Macromedia Flash, її характеристика та особливості. Огляд даної технології, робота з текстом і звуком, можливі сценарії, застосування в web.

  дипломная работа, добавлен 10.11.2010

 • Поняття комп'ютерної мережі як спільного підключення окремих комп’ютерів до єдиного каналу передачі даних. Сутність мережі однорангової та з виділеним сервером. Топології локальних мереж. Схема взаємодії комп'ютерів. Проблеми передачі даних у мережі.

  курсовая работа, добавлен 06.05.2015

 • Історія виникнення та розробки мікропроцесорів покоління 90-х. Загальна характеристика основних видів операційної системи Windows. Аналіз галузей застосування комп’ютерів. Internet як комп’ютерна мережа, опис його виникнення та шляхів світового поширення.

  реферат, добавлен 09.10.2010

 • Аналіз предметної області. Розробка бази даних в середовищі Microsoft SQL Server 2008. Можливості інформаційної системи. Установка зв'язків між таблицями. Створення запитів для роботи з даними (введення, видалення, редагування) та пошуку інформації.

  курсовая работа, добавлен 09.05.2016

 • Побудова і декомпозиція корпоративної комп'ютерної мережі з різною кількістю абонентів у системі проектування "Packet Tracer". Фіксація даних по завантаженню комутаторів і часу транзакції абонентів. Принципи висхідного та низхідного конструювання мережі.

  курсовая работа, добавлен 24.09.2010

 • Розробка та налагодження програми "Заробітна плата" на мові високого рівня С++ для комп'ютерів з операційною системою Windows 7. Текстуальний опис алгоритму. Створення UML-діаграми та обробка інформації з бази даних. Інструкція по роботі з програмою.

  курсовая работа, добавлен 14.10.2012

 • Обгрунтування фізичної топології комп’ютерної мережі. Розробка схеми фізичного розташування кабелів та вузлів. Типи кабельних з’єднань та їх прокладка. Вибір сервера та інсталяція його програмного забезпечення, налаштування ОС Windows 2008 Server.

  курсовая работа, добавлен 07.02.2016

 • Основні поняття комп’ютерної графіки. Загальна характеристика програми CorelDRAW: інтерфейс, панель інструментів, контекстне та системне меню Windows. Створення векторних об'єктів. Основи роботи з текстом. Аспекти редагування зображень та форми об'єктів.

  дипломная работа, добавлен 12.01.2011

 • Проектування, розробка та введення в експлуатацію бази даних для віртуального магазину "MotorUA". Виявлення еквівалентних сущностей. Переклад глобальної ER-моделі в реляційну форму. Розробка механизмів захисту даних від несанкціонованого доступу.

  курсовая работа, добавлен 15.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.