Організація і порядок складання річної звітності

Розгляд особливостей складання річної фінансової звітності підприємств. Характеристика діяльності ПАТ "Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів", знайомство з планом рахунків бухгалтерського обліку. Аналіз вимог до фінансової звітності.

Подобные документы

 • Економічна сутність та класифікація необоротних активів. Інформаційне забезпечення для складання річної звітності. Загальна характеристика показників фінансово-господарської діяльності ВАТ "Демітекс". Порядок складання статистичної звітності фірми.

  курсовая работа, добавлен 22.03.2011

 • Нормативне регулювання обліку і аудиту фінансової звітності. Організація та методика складання форми звітності №1 "Баланс" та №2 "Звіт по фінансові результати" на підприємстві. Методика проведення та документальне оформлення аудиту фінансової звітності.

  дипломная работа, добавлен 06.11.2011

 • Зміст та етапи розвитку бухгалтерського обліку, його форми та принципи, особливості організації в бюджетних установах. Облікова політика підприємств. Сучасні підходи до складання фінансової звітності. Основи регулювання та контролю бухгалтерського обліку.

  курсовая работа, добавлен 04.08.2011

 • Фінансово-економічна характеристика господарства ПОСП "Нива". Принципи підготовки фінансової звітності. Зміст статей бухгалтерського балансу. Звіт статей про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал. Примітки до фінансової звітності.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2009

 • Нормативна база обліку фінансової звітності. Головні вимоги до звітності. Виправлення помилок, відображення змін та впливу інфляції у фінансовій звітності. Роль прибутку як фінансового ресурсу. Порядок складання фінансової звітності на підприємстві.

  курсовая работа, добавлен 18.12.2013

 • Сутність бухгалтерського балансу. Склад і порядок формування фінансової, податкової, соціальної та статистичної звітності ТзОВ "Формат-М". Аналіз рядків форм звітів. Складання фінансової звітності підприємства за даними умовного числового прикладу.

  курсовая работа, добавлен 10.01.2011

 • Поняття фінансової звітності, її сутність і особливості, класифікація та основні форми, характеристика та відмінні риси, нормативно-правова база. Організація бухгалтерського обліку в ТОВ "Алло", пропозиції щодо удосконалення його облікової політики.

  курсовая работа, добавлен 30.04.2009

 • Особливості фінансової звітності – бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємств за звітний період. Характеристика нормативно-правового забезпечення фінансової звітності.

  контрольная работа, добавлен 23.08.2010

 • Особливості нормативно-правового регулювання складання фінансової звітності на малих підприємствах. Загальна характеристика ТК "МКТ "Діалог". Знайомство з основними напрямками емпіричного дослідження: вивчення особистих мотивів, виявлення мотивацій.

  курсовая работа, добавлен 18.03.2013

 • Особливості організації обліку та складання фінансової звітності підприємства, що надає транспортно-логістичні послуги. Облік нарахування заробітної плати та відрахувань на соціальні заходи. Розрахунок показників амортизації основних засобів фірми.

  курсовая работа, добавлен 02.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.