Театралізований концерт "Ожилі іграшки"

Аналіз сценарію театралізованого концерту "Ожилі іграшки". Обґрунтування вибору. Літературний і документальний матеріал сценарію. Ідейно тематичний аналіз. Головні епізоди. Композиційна побудова. Характеристика дійових осіб. Режисерська експлікація.

Подобные документы

 • Реалізм в українському пейзажі. Аналіз фахової літератури щодо пейзажного живопису кінець ХІХ — поч. ХХ ст. Темі пейзажного живопису. Мистецтвознавчий аналіз роботи В. Орловського "На березі моря". Пейзажний живопис у творчості В.Д. Орловського.

  курсовая работа, добавлен 13.11.2008

 • Огляд інформації за темою театральних плакатів як об'єктів дизайну. Збір маркетингової інформації за темою театральних плакатів. Аналіз аналогів театральних афіш. Формулювання вимог до створення театральних афіш. Розробка візуального стилю театру.

  дипломная работа, добавлен 03.07.2012

 • Композиції, її роль і значення. Ознаки композиційної побудови. Побудова технічного рисунка машинобудівного вузла. Виконання фронтальної композиції з використанням геометричних форм. Розробка динамічної й статичної об'ємно-просторової композиції.

  курсовая работа, добавлен 20.12.2011

 • Сущность и особенные черты концертной деятельности, ее назначение и порядок реализации. Требования к участникам концертных программ: режиссеру, ведущему, исполнителям, музыкантам. Структура и характеристика основных элементов концертной деятельности.

  контрольная работа, добавлен 25.06.2010

 • История возникновения термина барокко. Стиль барокко в русском искусстве, архитектуре, литературе и музыке, его историческое совмещение стилей. Процесс индивидуализации авторского стиля в музыке. Характеристика и особенности партесных концертов в России.

  реферат, добавлен 08.01.2010

 • Бібліотеки як інформаційний ресурс суспільства. Збереження документального фонду в українському та зарубіжному бібліотекознавстві, сучасні проблеми збереження бібліотечних фондів. Архіви в системі документальної пам'яті України: організація та збереження.

  курсовая работа, добавлен 14.05.2011

 • Характеристика класичного періоду давньогрецької скульптури. Біографія та творчість видатних давньогрецьких скульпторів, аналіз характерних рис їх композицій. Огляд статуй, що існують і в наш час, художнє трактування образу у давньогрецькому стилі.

  реферат, добавлен 02.02.2011

 • Характеристика перших спроб людини передати свої думки. Особливості предметного письма. Передумови народження піктографічного та ідеографічного письма. Таємниця єгипетського, китайського письма та клинопису. Первинний видавничий матеріал. Перші книги.

  реферат, добавлен 11.01.2011

 • Преподнесение в художественной форме и театральными средствами культурной идеи. Виды концертов по их целевому назначению, месту постановки, составу участников и аудитории, содержанию. Принципы организации концертов и театрализованных представлений.

  контрольная работа, добавлен 04.02.2011

 • Факты биографии и начало творческого пути выдающегося музыкального деятеля ХХ в., контрабасиста, дирижера и композитора С.А. Кусевицкого. Исполнительское творчество С. Кусевицкого, истоки его многогранного таланта, дирижёрская и концертная деятельность.

  реферат, добавлен 14.09.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.