Вплив фізіології на психологію

Відкриття Фрідріха Вільгельма Бесселя. Досягнення ранньої фізіології. Дослідження функцій мозку та нервової системи. Джерела експериментальної психології. Нервові імпульси, зір і слух: дослідження Германа фон Гельмгольца. Внесок Вебера в нову психологію.

Подобные документы

 • Характеристика психопатологічного, експериментально-психологічного, соматичного, клініко-генетичного методів психіатричного обстеження хворих. Дослідження нервової системи при психічних захворюваннях. Розгляд ідеї Ясперса про "розуміючу психологію".

  реферат, добавлен 20.08.2010

 • Відомості та уявлення про післядовільну увагу. Дослідження застосування технології інтелект-мапування в психології. Функції, властивості, причини та фактори виникнення післядовільної уваги. Вивчення мотиваційно-потребової сфери поведінки людини в цілому.

  статья, добавлен 05.10.2017

 • Дослідження конкретних об'єктів і явищ в соціальній психології. Вплив меншостей і поляризація установок. Функція соціального впливу: зберігання й зміцнення соціального контролю. Аналіз процесів групового впливу як проявів конформності, однобічного впливу.

  реферат, добавлен 18.10.2010

 • Етапи розвитку соціальної психології. Відношення до цінностей як регуляторам прикладного дослідження. Відношення теоретичних й прикладних досліджень у соціальній психології. Нові методологічні рішення, які вплинули на соціально-психологічні дослідження.

  реферат, добавлен 19.10.2010

 • Трактування поняття обдарованості в психології. Дослідження помилковості фаталістичного погляду на здібності. Ознайомлення із вкладом Гальтона у розвиток психології: постановка питання про взаємозв'язок спадковості і таланту, розробка "теорії кореня".

  курсовая работа, добавлен 01.02.2012

 • Розкриття природи темпераменту і характерів. Дослідження індивідуальних розходжень в протіканні умовних рефлексів. Визначення основних загальних типів нервової системи. Вивчення сутності генотипу і фенотипу як формуючих елементів нервової системи.

  реферат, добавлен 26.09.2010

 • Теоретико-методологічні засади дослідження динамічних процесів у малій групі в соціальній психології. Основи експериментального дослідження їх соціально-психологічних особливостей. Практичні рекомендації щодо досягнення згуртованості, уникнення конфлікту.

  курсовая работа, добавлен 16.07.2011

 • Визначення місця експерименту у системі емпіричних методів дослідження психіки. Підходи до розуміння сутності експерименту, які були започатковані у вітчизняній психології. Методи вимірювання психічних явищ. Види валідності психологічного експерименту.

  контрольная работа, добавлен 14.02.2011

 • Життєвий шлях І.П. Павлова та його досягнення у вивченні функцій серцевих нервів і первинних органів травлення. Опис експериментів ученого по виявленню умовних рефлексів. Відкриття В.М. Бехтеревим сполучних рефлексів під час дослідження моторних реакцій.

  реферат, добавлен 28.10.2010

 • Функції дзеркальних нейронів. Аналіз їх впливу на процеси несвідомого навчання, імітації, психологію натовпу. Історія їх відкриття. Використання мозком сенсорної інформації для репрезентації чужої свідомості. Визначення механізму емоційного зараження.

  доклад, добавлен 07.03.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.