Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

Загальна характеристика суспільно-педагогічного руху 60-х років ХІХ століття. Практична діяльність М.І. Пирогова-педагога. Особливості системи народної освіти і проблеми дидактики. М.І. Пирогов про виховання дітей. Основні проблеми "Питань життя".

Подобные документы

 • Дослідження проблеми екологічної освіти й виховання, яка пов’язана з професією вчителя. Основні типи екологічної культури: антропоцентричний та природоцентричний. Актуальність проблеми пестицидів та стійких органічних забруднювачів у шкільних підручниках.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2011

 • Виникнення та розвиток інституту сім'ї в Україні. Сім'я як основний фактор гармонійного розвитку дитини. Соціально-педагогічні особливості виховання дітей у багатодітній сім’ї. Проблеми багатодітних сімей. Аналіз обласної програми "Багатодітний фонд".

  курсовая работа, добавлен 15.06.2011

 • Головні етапи становлення та розвитку Г. Ващенка як вченого і педагога, його науково-педагогічна діяльність. Освітні концепції формування особистості в педагогічній спадщині Григорія Григоровича. Його розуміння національного виховання української молоді.

  курсовая работа, добавлен 05.12.2013

 • Роль казки в житті дітей. Дослідження проблеми гуманістичного виховання дошкільників через казку. Розвиток різних сторін особистості дитини. Казка як своєрідний жанр народної та літературної творчості. Гуманізація навчально–виховного процесу через казку.

  статья, добавлен 26.05.2015

 • Визначення та характеристика актуальності проблеми реформування післядипломної педагогічної освіти на тлі вітчизняного соціокультурного розвитку. Ознайомлення з необхідною умовою сучасного реформування післядипломної освіти та освіти дорослих загалом.

  статья, добавлен 24.04.2018

 • Виховання патріотизму як цілеспрямована та систематична педагогічна діяльність з формування у підростаючого покоління патріотичної свідомості, почуття вірності своїй Батьківщині. А. Макаренко - один з найбільш видатних педагогів початку XX століття.

  статья, добавлен 14.08.2017

 • Поняття процесу, становлення та розвиток системи виховання дітей засобами народної педагогіки. Методика вивчення ставлення молодших школярів до здобутків рідного народу. Виховні можливості козацької педагогіки як невід’ємної частини народної педагогіки.

  курсовая работа, добавлен 27.10.2013

 • Освіта як цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь або щодо їх вдосконалення. Розгалуження системи освіти в Україні. Законодавство про дошкільну освіту. Кількість закладів дошкільного виховання. Загальна середня та вища освіта.

  презентация, добавлен 19.12.2012

 • Вокально-педагогічні проблеми охорони та формування співацького голосу дітей. Анатомо-фізіологічні та регістрові особливості дитячого звукоутворення. Специфіка мутаційного періоду. Педагогічна практика організації навчання сольного співу дітей та юнацтва.

  магистерская работа, добавлен 16.09.2013

 • Загальна характеристика соціально-педагогічної роботи в дитячому закладі оздоровчого типу. Нормативно-правова база. Урахування вікових особливостей дітей в умовах оздоровчого закладу. Соціально-педагогічні особливості тимчасового дитячого колективу.

  магистерская работа, добавлен 18.10.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.