Інженерний захист працівників об’єкта

Оцінка інженерного захисту об’єкта на випадок надзвичайної ситуації. Аналіз хімічної обстановки і розрахунок витрат населення у зоні зараження території сильно діючими ядучими речовинами. Прогнозування обстановки при вибухах паливно-повітряних речовин.

Подобные документы

 • Правові, економічні та організаційні основи діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки. Категорії серйозності небезпек. Визначення загального та групового ризику. Порядок розроблення декларації безпеки. План локалізації і ліквідації аварій.

  контрольная работа, добавлен 01.12.2013

 • Історія становлення та етапи формування системи світового цивільного захисту. Цивільна оборона СРСР у 1961-1991 рр. Періоди розвитку системи цивільного захисту в Україні. Роль, місце та значення цивільної оборони у загальній системі оборонних заходів.

  реферат, добавлен 09.12.2010

 • Особливості техногенних катастроф та ступінь їх загрози в густонаселених районах України. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях, невідкладні роботи. Класифікація аварій техногенного характеру, шляхи ліквідації наслідків і діяльність медичної служби.

  реферат, добавлен 10.08.2009

 • Причини та цілі заборони та обмеження окремих засобів і методів ведення війни: захист цивільного населення, мирних об’єктів і жертв. Типи даних засобів, їх характеристика та оцінка вбивчої сили. Відповідальність за використання на міжнародному рівні.

  презентация, добавлен 25.03.2019

 • Поняття, принципи та складові національної безпеки України. Відмінність та спільність в поняттях воєнна безпека і воєнна небезпека та воєнна безпека і оборона. Оцінка воєнно-політичної обстановки в світі і в регіонах національних інтересів держави.

  курсовая работа, добавлен 29.12.2013

 • Оцінка стійкості роботи будинків, обладнання, апаратури в умовах дії ударної хвилі, світлового випромінювання, іонізуючих випромінювань, електромагнітного імпульсу та радіоактивного забруднення. Розрахунок режиму роботи чергових змін формувань.

  курсовая работа, добавлен 07.12.2013

 • Уражаючі фактори ядерного вибуху, їх характеристика. Заходи захисту особового складу та військової техніки від їх впливу. Аварії на хімічно небезпечних об`єктах, на ядерних енергетичних установках. Засоби індивідуального захисту шкіри та органів дихання.

  методичка, добавлен 15.08.2009

 • Характеристика розвитку технологій зброї несмертельної дії. Аналіз поглядів військово-політичного керівництва США на використання електромагнітного імпульсу у військових цілях. Вражаючі фактори ядерного вибуху. Захист від електромагнітного імпульсу.

  реферат, добавлен 19.05.2016

 • Оцінка стійкості цеху до впливу вражаючих факторів ядерного вибуху. Визначення максимальних значень периметрів вражаючих факторів. Межа стійкості елементів цеху по мінімуму Рф для середніх руйнувань. Положення зон руйнування в осередку ядерного ураження.

  контрольная работа, добавлен 27.01.2013

 • Аналіз вимог щодо розроблення планів у сфері цивільного захисту. Комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій.

  контрольная работа, добавлен 15.12.2012

 • Розгляд основних положень Закону України "Про пожежну безпеку". Характеристика осередку хімічного зараження, правила безпеки на зараженій території. Шляхи виходу із осередку ураження. Основні положення Закону України "Про цивільну оборону України".

  контрольная работа, добавлен 13.02.2011

 • Практические навыки по выполнению обязанностей начальника связи мотострелкового батальона при подготовке боевых действий. Организационно-методические указания, изучение общей тактической обстановки и нанесение ее на карту. Разработка схемы радиосвязи.

  курс лекций, добавлен 28.10.2009

 • Оценка оперативно-тактической обстановки, характера действий противника и своих войск. Схема разрушения и масса заряда для взрывания железнодорожных объектов, водопропускной трубы, ВСП, линии связи и СЦБ. Материальное обеспечение заградительных работ.

  контрольная работа, добавлен 10.09.2012

 • Уяснение задачи на основании полученного предварительного боевого распоряжения. Оценка противника, своих войск, характера местности и обстановки. Определение замысла боя. Завершение принятия решения командиром батальона, оформление его на рабочей карте.

  контрольная работа, добавлен 02.12.2013

 • Определение объемно-планировочных решений защитного сооружения, санитарно-технических устройств и систем жизнеобеспечения. Краткая физико-химическая и токсическая характеристика сероводорода. Первая помощь и лечение при отравлении сернистым газом.

  контрольная работа, добавлен 28.12.2012

 • Характеристика аварийного положения самолета, его периоды. Роль анализа пилотом сложившейся обстановки с целью максимально обеспечить сохранность самолета и безопасность пассажиров. Аварийно-спасательная служба ВВС США, ее основные функции и задачи.

  курсовая работа, добавлен 09.07.2009

 • Бой как основная форма тактических действий войск, авиации и флота. Содержание глубокого боя, методы его подготовки и способы ведения. Учет и использование в конкретных боевых условиях военной обстановки факторов, влияющих на организацию и ведение боя.

  контрольная работа, добавлен 31.07.2010

 • Оценка обстановки и возможные потери людей, оказавшихся в очаге химического поражения. Предел устойчивости сборочного цеха машиностроительного завода к воздействию ударной волны ядерного взрыва. Скорость переноса зараженного облака к населенному пункту.

  контрольная работа, добавлен 28.11.2014

 • Сущность, виды и причины возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС). Поражающие факторы источников ЧС техногенного и природного характера. Расчет химической обстановки после аварии с выбросом опасных веществ. Планирование эвакуации колонии строгого режима.

  контрольная работа, добавлен 20.07.2013

 • Оценка, а также прогнозирование появления возможной радиационной и химической обстановки. Определение масштабов химического заражения. Прогнозирование техногенных, биолого-социальных (эпидемий и эпизоотий) чрезвычайных ситуаций экологического характера.

  реферат, добавлен 28.04.2013

 • Исторический аспект создания водолазной службы во внутренних войсках МВД России. Понятие и структура охраны ВГО в акваториях. Служба на водных акваториях. Войсковые наряды на катерах. Действие состава войскового наряда при резком изменении обстановки.

  курсовая работа, добавлен 05.08.2008

 • Организация и тактика действий по розыску и задержанию вооруженных преступников. Действия розыскной группы в различных условиях обстановки. Розыск в населенном пункте, на узлах дорог, в аэропортах, портах, вокзалах. Сбор, обработка и анализ разведки.

  курсовая работа, добавлен 05.08.2008

 • Цель наступления роты. Уяснение боевой задачи командиром первой мср. Расчет времени выступления для выполнения задания. Оценка обстановки. Разработка боевого приказа на порядок наступления. Особенности организации взаимодействия военных подразделений.

  презентация, добавлен 24.10.2014

 • Анализ возможной боевой обстановки при ведении боевых действий группировкой ПВО. Принцип уплотнения и разделения сигналов при передаче данных и обоснование технического решения устройства модуляции кодовых комбинаций аппаратуры передачи данных.

  дипломная работа, добавлен 21.08.2011

 • Оцінка стійкості роботи заводу в умовах дії ударної хвилі. Значення надлишкового тиску для основних елементів заводу. Оцінка стійкості роботи заводу в умовах дії світлового випромінювання. Розрахунок режимів роботи чергових змін в умовах дії радіації.

  контрольная работа, добавлен 28.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.