Віровчення іудаїзму

Зародження та становлення віровчення іудаїзму. Святе Письмо іудеїв, віровчення та культ. Свята в іудаїзмі, Течії теології. Течії іудаїзму як світової релігії. П'ятикнижжя, виокремлення Талмуду та віра в Мессію. Вимоги до спасіння іудея за Торою. Кабала.

Подобные документы

 • Характерні риси християнського віровчення. Католицька церква: походження, особливості віровчення. Католицькі свята та обряди. Види свят у римсько-католицький літургійний рік. Свято Різдва Христового: особливості святкування, одна з складових змісту свята.

  контрольная работа, добавлен 19.01.2011

 • Основні елементи релігійної системи. Релігійна свідомість. Віра в надприродне. Систематизоване й кодифіковане віровчення (релігійні тексти). Релігійний культ. Культові дії. Матеріальні форми культу. Релігійні обряди. Молитва. Релігійні організації.

  реферат, добавлен 09.08.2008

 • Розгляд міфічних знань про історію виникнення, ритуальні дії, обряди, необхідність застосування техніки медитації та аскетизму у містичному вченні іудаїзму - Кабалі. Визначення головних ідей, таємного змісту та основних понять даної філософської системи.

  контрольная работа, добавлен 24.02.2011

 • Місце історії в іудаїзмі. Походження самих євреїв і їх релігії з патріарха Авраама. Основні тексти іудаїзму: Тора, Талмуд, Галаха. Тора як ядро іудаїзму у релігійному тлумаченні. Заборона на виготовлення статуй і масок. Авторитет рабинів та фарисеїв.

  реферат, добавлен 07.06.2011

 • Іудаїзм як перша й найдавніша монотеїстична релігійна система. Історія виникнення іудаїзму. Виникнення культу Яхве (Ягве). Іудаїзм єврейської діаспори. Межі поширення іудаїзму по світу. Іудейська Біблія як сума священних книг. Іудейські обряди та свята.

  реферат, добавлен 13.12.2009

 • Іудаїзм — національна релігія євреїв. Поширення світоглядних уявлень, догм і ритуалів іудаїзму в інших світових релігіях - християнстві та ісламі. Головні догмати іудаїзму, святі книги й іудейська обрядовість. Брахманізм як основа розвитку іудаїзму.

  реферат, добавлен 15.01.2008

 • Історія виникнення релігії ісламу на території Аравійського півострова. Вивчення джерел ісламського віровчення. Відмінності у вченнях сунізму та шиїзму. Головні вимоги до одягу жінок та чоловіків в ісламі. Основні традиції та святкові дні у мусульман.

  презентация, добавлен 10.04.2019

 • Дослідження історії походження буддизму – найдавнішої з трьох світових релігій. Характеристика основ віровчення. Відмінні риси двох гілок буддизму: хінаяну (мала колісниця, або вузький шлях до спасіння) і махаону. Культ у буддизму та сучасне мислення.

  реферат, добавлен 07.12.2010

 • Соціально-економічні умови та духовні джерела християнства. Духовні джерела релігії: Ісус Христос — центральна постать християнства. Віровчення: Царство Боже — шлях до спасіння. Вчення Ісуса про любов, природу і долю людини. Послідовники Боголюдини.

  реферат, добавлен 09.08.2008

 • Формування, історія зародження і поширення ісламу. Мекканський і мединський періоди становлення ісламу. Суть Корану і Сунни. Особливості віровчення і культу ісламу. Основні течії ісламу і шиїтські секти. Основи мусульманського права і іслам в Україні.

  контрольная работа, добавлен 29.07.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.