Особливості японської системи менеджменту

Філософія японського менеджменту. Система службового просування. Японський менеджмент як нове економічне чудо. Принципи японського управління. Керування персоналом у Японії. Система прийняття рішень. Японські методи управління якістю, виробництвом.

Подобные документы

 • Принципи і ідеї філософії управління організацією. Філософія управління як тип інтелектуальної діяльності. Діалектичний взаємозв'язок між суб'єктом і об'єктом керування. Засади соціального управління. Специфіка системи менеджменту в США та Японії.

  реферат, добавлен 15.05.2009

 • Менеджмент як наукова система управління. Організація, її внутрішнє середовище і зовнішнє оточення. Розвиток теорії і практики менеджменту. Задачі менеджменту. Процес і методи прийняття рішення. Методи прийняття та оптимізації управлінських рішень.

  учебное пособие, добавлен 02.01.2009

 • Системний підхід в розробці принципів управління якістю організації. Стандарти ІСО в системі управління якістю виробничих процесів. Документація системи менеджменту якості. Менеджмент ресурсів. Якість та управління організацією. Економічна ефективність ро

  дипломная работа, добавлен 20.06.2004

 • Дослідження ризику та ризик-менеджменту банку. Механізм управління ризиками як складова системи управління банком. Процес прийняття рішень у системі ризик-менеджменту. Система управління ризиками ПАТ "Платинум Банк", рекомендації щодо удосконалення.

  дипломная работа, добавлен 28.05.2014

 • Аналіз прогресивного світового досвіду досвід теорії та практики управління на підприємствах різних галузей. Загальна характеристика та особливості американського, західноєвропейського та японського менеджменту, оцінка їх основних переваг та недоліків.

  курсовая работа, добавлен 07.10.2010

 • Проблема підвищення ефективності впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах в умовах ринкової економіки. Обґрунтування місця, завдання та стадій екологічного менеджменту в системі інтегрованого еколого-економічного управління.

  статья, добавлен 05.10.2017

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Механізми прийняття управлінських рішень та управління групами працівників, побудова комунікацій. Оцінка ефективності системи менеджменту.

  курсовая работа, добавлен 11.03.2011

 • Історія і фактори розвитку господарства Японії, роль держави в його організації. Порівняльні засади американської та японської моделі управління. Сутність та філософія комплексної системи TQM, орієнтованої на поліпшення якості і постачання точно в термін.

  контрольная работа, добавлен 24.11.2010

 • Сутність і рівні менеджменту, історія розвитку, його методологічні основи, планування як інструмент. Організація і структура управління на підприємстві. Мотивація управління підприємством. Прийняття управлінських рішень. Культура і стиль управління.

  учебное пособие, добавлен 01.04.2012

 • Основні завдання та цілі управління персоналом. Аналіз європейського, американського та японського досвіду в менеджменті. Покращення системи мотивації на підприємстві КП "Ворошиловський СЄЗ". Комп'ютеризована система відбору кадрів та система їх навчання.

  дипломная работа, добавлен 16.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.