Логічна та фізична організація файлових систем

Поняття та сутність файлу, структура та принципи організації файлових систем, їх класифікація та різновиди. Головні типи організації файлів в даній системі, їх ознаки, відмінні особливості, порядок та умови практичної реалізації: логічна та фізична.

Подобные документы

 • Приклади популярних файлових систем, а також їх класифікація. Механізм просторового запису файлів. Система ISO 9660 для оптичних накопичувачів. Режими журналювання. Порівняння файлових систем Windows XP та Linux. Поняття жорсткого посилання в Linux.

  реферат, добавлен 07.06.2014

 • Залежність високої швидкодії та оптимальної роботи персонального комп'ютера, а також накопичувачів памяті від того, яка файлова система в них використовується. Порівняльна характеристика та особливості роботи файлових систем FAT 16, FAT 32 та NTFS.

  контрольная работа, добавлен 15.03.2013

 • Основні сфери застосування обчислювальної техніки та їх характеристика. Обмеження, притаманні файловим системам. Розділення та ізоляція даних, їх дублювання. Поняття несумісності форматів файлів. Недоліки традиційних файлових систем та їх усунення.

  реферат, добавлен 20.06.2010

 • Процес проектування даних, логічне моделювання і фізичне проектування. Діаграма "сутність-зв'язок" (Entity-Relationship). DDL-скрипт для створення бази даних. Логічна модель та опис, типи ключів. Фізична модель та спосіб розміщення даних на носіях.

  контрольная работа, добавлен 25.04.2013

 • Аналіз терміносистеми дослідження. Поняття, сутність та складові інформаційної діяльності організації або установи. Сутність та аналіз експертних систем. Можливості застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем.

  курсовая работа, добавлен 28.05.2010

 • Основи адміністрування. Стадії завантаження та керування режимами роботи Linux. Особливості завантаження системи X Window. Конфігураційний файл XF86Config. Монтування файлових систем та додання нових користувачів і груп. Ущільнення і архівування файлів.

  реферат, добавлен 15.03.2009

 • Поняття та типи магнітних носіїв комп’ютера, їх відмінні особливості та функціональні можливості: стрічки та диски (гнучкі та жорсткі). Принципи запису та збереження інформації на сучасних магнітних носіях, оцінка їх практичної ефективності та значення.

  контрольная работа, добавлен 04.01.2014

 • Методи використання традиційних файлових систем - набору програм, які виконують для користувачів деякі операції, наприклад, створення звітів. Системи керування баз даних. Основні поняття реляційної моделі даних. Реляційна алгебра і реляційне числення.

  реферат, добавлен 13.06.2010

 • Принципи організації друку у ОС FreeBSD, механізм черг який забезпечує коректний доступ до принтерів у багатокористувацькій системі. Особливості файлу, що містить записи для кожного приєднаного до системи принтера. Приклади завдання параметрів друку.

  контрольная работа, добавлен 29.06.2010

 • Фізична та математична постановна задачі нагріву стержня. Типи різницевих сіток та розробка схеми, метод Кранка-Ніколсона. Опис програмної реалізації та структура відповідної системи, її головні модулі. Результати досліджень для метода Кранка-Ніколсона.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2019

 • Структура, функції, класифікація, характерні риси інформаційних систем. Складання техніко-економічного обґрунтування проекту інформаційної системи. Групи носіїв інформації залежно від способу фіксування та обробки даних. Організація екранного діалогу.

  контрольная работа, добавлен 19.09.2009

 • Опис предметної області. Визначення проблеми та постановка задачі. Проектування бази даних. Концептуальна модель. Логічна модель. Фізична модель. Розробка програмних модулів.

  курсовая работа, добавлен 14.07.2007

 • Види запитів в інформаційній системі. Концептуальна модель бази даних: закази на житловий будинок, лікарню та школу, мости та дороги, графік зведення, матеріали та інші таблиці. Фізична модель бази даних. Створення таблиць та зв'язків у системі.

  контрольная работа, добавлен 20.12.2010

 • Основні дії з файлами, які використовують програми. Диски і файли. Особливості використання даних, збережених на диску. Дискова фізична модель бази даних. Управління дисковим простором. Управління буферами даних. Стратегія заміни сторінок у фреймах.

  реферат, добавлен 10.08.2011

 • Робота з файловою системою і файлами в інтерфейсі файлових менеджерів. Початок роботи з програмою Total Commander. Перегляд і редагування файлів. Робота з групами файлів і папок. Наявністю в Total Commander спеціально встановлених програм – плагінів.

  доклад, добавлен 12.10.2014

 • Інформаційна система та система охорони здоров’я. Загальні відомості про офтальмологічну клініку "Світ Зору". Вимоги до інформаційного забезпечення. Аналіз існуючих систем управління базами даних і вибір найкращої. Фізична організація файлів баз даних.

  курсовая работа, добавлен 02.05.2012

 • Специфікація вимог для кожного з двох користувачів. Концептуальне та логічне проектування баз даних. Історія досліджень баз даних (програмного забезпечення). Система упрваління базами даних. Фази проектування баз даних: концептуальна, логічна, фізична.

  дипломная работа, добавлен 20.02.2010

 • Загальні поняття про файлові менеджери Windows XP: Провідник, Windows Commander, Far. Опис основних можливостей та функціональних особливостей даних файлових менеджерів, їх відмінні риси. Використання методів і способів їх роботи на практиці на сьогодні.

  курсовая работа, добавлен 10.02.2011

 • Автоматизація робочого місця секретарів приймальної комісії шляхом надання в їх розпорядження зручних та ефективних механізмів для обробки та представлення інформації. Опис функцій й взаємодії користувачів із системою. Фізична й логічна моделі бази даних.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2015

 • Захист файлів від несанкціонованого доступу в ОС FreeBSD. Атрибути та права доступу до файлу. Загальні принципи захисту для всіх існуючих варіантів системи. Значення прав доступу для різних типів файлів. Паролі, їх роль у забезпеченні безпеки системи.

  контрольная работа, добавлен 29.06.2010

 • Побудова логічно-фізичної моделі даних за допомогою CASE-засобу ERWin. Інструкція користувача програми. Форма "Складський ордер", "Автотранспорт", "Оператори". Логічна та фізична модель бази даних. Форма "Меню", "Акт прийому", форми для введення даних.

  курсовая работа, добавлен 14.09.2012

 • Критерії процесу та вибір альтернативного рішення. Методи організації інформаційних систем. Інформаційні технології. Історія розвитку персональних компьютерів, компьютерних мереж та їх зв’язок з розвитком інформаційних систем управління економікою.

  контрольная работа, добавлен 27.10.2008

 • Копіювання або переміщення файлів через буфер обміну або за допомогою правої кнопки миші. Копіювання та переміщення файлів методом перетаскування. Пошукові мережеві системи. Організація пошуку інформації в мережі Iнтернет. Класифікація пошукових систем.

  контрольная работа, добавлен 29.01.2010

 • Поняття дискової операційної системи. Класифікація операційних систем. Упорядкування файлів за характеристиками в Norton Commander. Користування операційною системою Windows і програмами, що входять до її складу. Архівація файлів, редактори Word та Excel.

  контрольная работа, добавлен 16.07.2010

 • Поняття симетричних мультипроцесорних систем (SMP). Переваги SMP-систем над однопроцесорними. Структурна організації мультипроцесорних систем. Операційні системи мультипроцесорних комплексів. Компоненти обчислювальних комплексів на базі IBM S/390.

  реферат, добавлен 08.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.