Ефективність використання сучасних освітніх технологій в практичній роботі вчителя

Класифікація сучасних освітніх технологій, їх використання на уроках і значення для створення розвивальної ситуації. Дослідження ефективності використання сучасних освітніх технологій на уроці англійської мови у 6 класі (з приватного досвіду вчителя).

Подобные документы

 • Теоретичне обґрунтування поняття "якість освітніх послуг" за визначенням різних науковців. Розвиток цього поняття в українському суспільстві. Аналіз основних проблем системи управління якістю освітніх послуг в загальноосвітньому навчальному закладі.

  статья, добавлен 16.04.2011

 • Психолого-педагогічні аспекти використання сучасного танцю на заняттях з ритміки. Стилі та напрями сучасного хореографічного мистецтва. Методологічні основи викладання сучасного танцю. Експериментальне дослідження ефективності методики проведення занять.

  курсовая работа, добавлен 07.11.2014

 • Методика розробки уроку з англійської мови, особливості використання на уроці ігрових форм навчання. Розвиток навиків усного мовлення, читання та письма, пам'яті та мислення в формі гри. Складання логічних частин уроку, методи зацікавлення дітей.

  конспект урока, добавлен 08.05.2010

 • Використання проектних технологій в умовах модернізації освіти. Особливості застосування лепбука як одного з методів проектних технологій. Теорія та етапи продукування лепбука майбутніми учителями-словесниками на заняттях із літературознавчих дисциплін.

  статья, добавлен 18.12.2017

 • Можливість та призначення використання комп’ютерних технологій у навчанні молодших школярів. Принципи розробки комп'ютерних програм для дітей. Вплив технологій на психіку школярів, аналіз агресивного поводження дитини через роботу на комп’ютері.

  реферат, добавлен 15.07.2009

 • Навчання, яке залучає учнів використовувати різні навчальні форми й думати про те, що вони роблять. Методики використання інноваційних інтерактивних технологій. Сучасні підходи та структури уроків. Вимоги до особистості вчителя. Розробки уроків.

  курсовая работа, добавлен 09.05.2011

 • Аналіз програми шкільного курсу природознавства у загальній і допоміжній школах. Характеристика основних методів навчання. Методика роботи з планами та картами на уроці у 4 класі. Використання комп'ютерних технологій при викладанні предмету "Я і Україна".

  курсовая работа, добавлен 19.03.2014

 • Основні напрямки використання інформаційних технологій у навчальному процесі. Розробка ігрових додатків для початкових класів за допомогою Flash-анімації. Методика створення додатків у Flash для застосування при викладанні матеріалу у початкових класах.

  курсовая работа, добавлен 06.06.2014

 • Формування особистості вчителя в сучасних умовах. Роль самовиховання у системі підготовки майбутнього вчителя, умови і чинники реалізації даного процесу. Технологія професійного самовиховання, її етапи. Результати діяльності майбутнього педагога.

  курсовая работа, добавлен 20.07.2011

 • Фактори, що сприють більш активному і ефективному використанню нових інформаційних технологій у початковій школі. Проблема використання комп’ютера на уроках мистецтва у початковій школі. Система уроків з використанням комп’ютера на уроках малювання.

  курсовая работа, добавлен 11.06.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.