Заземлення і заземлюючі пристрої сільського електрообладнання

Вивчення призначення заземлюючих пристроїв, які використовуються для захисту людей від ураження струмом при доторканні до металевих конструкцій і корпусів електрообладнання, які опинилися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції. Крокова напруга.

Подобные документы

 • Насоси як гідравлічні машини призначені для переміщення рідини під тиском, історія їх виникнення і розвиток. Ознаки і причини несправності електродвигуна. Ремонт вузла електрообладнання. Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом.

  курсовая работа, добавлен 30.10.2014

 • Характеристика ліфту, елементи установки, її призначення та сфери використання, кінематична схема. Принцип дії електронної принципіальної схеми ліфта. Опис електроприводу, системи управління та електрообладнання. Технологія регулювання замків ліфту.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2010

 • Пошкодження і ненормальні режими роботи трансформаторів. Види і призначення автоматичних пристроїв. Струмові захисти трансформаторів. Подовжній диференціальний струмовий захист трансформатора. Відключення трансформаторів від пристроїв релейного захисту.

  дипломная работа, добавлен 24.02.2009

 • Короткий опис і головні завдання агломераційного процесу. Монтаж, ремонт і експлуатація агломашини. Заходи та вимоги безпечного обслуговування електрообладнання. Заходи протипожежної безпеки на електрообладнанні. Охорона навколишнього середовища.

  реферат, добавлен 24.11.2010

 • Історія розвитку зварювання та класифікація його способів: механічне, хімічне, електричне, електромеханічне, хіміко-механічне та променеве. Принципи застосування у монтажних умовах автоматичного і напівавтоматичного зварювання металевих конструкцій.

  курсовая работа, добавлен 05.02.2013

 • Технологічний процес виготовлення ножа для бульдозера. Підготовка деталей до зварювання. Основні небезпеки при зварюванні. Захист від ураження електричним струмом. Основи теорії дугоконтактного зварювання: обладнання, технологія. Зразки з'єднань труб.

  курсовая работа, добавлен 12.09.2013

 • Проект електроустановки підприємства, вибір елементів схеми електропостачання: визначення кількості проміжних опор по трасі лінії електропередачі, розрахунок потужності електродвигуна, вибір силового устаткування, струмоведучих і заземлюючих пристроїв.

  курсовая работа, добавлен 24.01.2011

 • Історія та перспективи розвитку електроприладобудування. Призначення та коротка характеристика силового електроустаткування верстату. Схема електрична принципова верстату та порядок її дії. Основні пошкодження силового електроустаткування та їх усунення.

  курсовая работа, добавлен 03.12.2013

 • Проект металевих конструкцій. Обчислення поздовжних, вертикальних, бокових навантаженнь. Визначення найбільших зусиль у стержнях стріли. Побудова ліній впливу у стержнях. Підбір перерізів стержнів і перевірка напружень. Схеми стріл при дії навантажень.

  курсовая работа, добавлен 23.09.2010

 • Характеристика гірничо-геологічних умов проектування. Розподіл електричної енергії на дільницях шахти. Розрахунок освітлення підземних виробок. Визначення електричного навантаження, добір потужності трансформаторів. Розрахунок струмів короткого замикання.

  курсовая работа, добавлен 17.05.2015

 • Розрахунок зусилля закріплення деталі при обробці та вибір розмірів механізму закріплення. Основні вузли верстата та їх конструктивні особливості. Устрій та налагодження електрообладнання та автоматики верстата. Порядок проведення його корекції.

  дипломная работа, добавлен 01.09.2014

 • Проект комплексної електрифікації виробничих процесів кормоцеху з вибором електрообладнання і засобів автоматизації лінії приготування грубих кормів. Технологія виробничих процесів та організація виробництва. Розрахунок економічної ефективності проекту.

  дипломная работа, добавлен 25.08.2010

 • Вимоги до схеми автоматичного управління автоматизації бункера активного вентилювання зерна. Розробка схеми автоматичного управління, розрахунок електродвигуна, пускозахисної апаратури і інших засобів автоматизації. Заходи з монтажу електрообладнання.

  курсовая работа, добавлен 27.05.2015

 • Методи підвищення продуктивності пластів, способи ізоляції і обмеження притоків пластових вод у свердловини. Аналіз конструкцій мобільних бурових установок для підземного ремонту свердловин. Експлуатаційна характеристика гвинтового вибійного двигуна.

  дипломная работа, добавлен 15.09.2013

 • Призначення та принцип роботи металевих рекуператорів, загальні умови їх надійної роботи та основні складові. Вимоги до якості чавунних, сталевих радіаційних і комбінованих, трубчастих конвективних рекуператорів, їх відмінні риси та особливості.

  реферат, добавлен 26.09.2009

 • Функції рівноважних пристроїв, вимоги до них та статичний аналіз. Способи врівноваження та оцінка осьової сили, діючої на відцентрове колесо. Методика виведення рівнянь динаміки системи, осьових коливань ротора, руху рідини, балансу витрат та регулятора.

  дипломная работа, добавлен 19.09.2010

 • Новий підхід до інтегральної оцінки залишкового ресурсу окремої дільниці трубопроводу та обладнання компресорної станції, що ґрунтується на закономірностях накопичення втомленості пошкодження. Дослідження можливості використання вторинних енергоресурсів.

  автореферат, добавлен 11.04.2009

 • Історія розвитку нафтогазовидобування на Україні. Аварії, за яких використовуються магнітні фрезери уловлювачі торцеві, кільцеві фрезери. Технологія забурювання іншого стовбура, поглиблення свердловини. Вимоги до конструкцій магнітних уловлювачів.

  отчет по практике, добавлен 28.10.2015

 • Визначення опору гум роздиранню. Залежність зміни міцності за механічного пошкодження поверхні від типу каучуку, властивостей та дозувань вихідних інгредієнтів та ступеню вулканізації. Визначення еластичності гум за відскоку. Випробування на стирання.

  реферат, добавлен 19.02.2011

 • Місце та призначення теплообмінника у технологічній схемі виробництва пива. Тепловий розрахунок апарату. Конструкція основних вузлів, розташування трубок. Розрахунок теплової ізоляції. Умови безпечної експлуатації теплообмінника та питання екології.

  курсовая работа, добавлен 18.11.2014

 • Місце та призначення трьохкорпусного випарного апарату в технологічній схемі. Матеріальний та тепловий баланс. Розрахунок теплової ізоляції та техніко-економічні показники. Умови безпечної експлуатації спроектованого об’єкта і головні питання екології.

  курсовая работа, добавлен 20.09.2012

 • Аналіз існуючих систем токарного інструменту. Вибір методики досліджень статичної жорсткості конструкцій різців, визначення припустимих подач, опис пристроїв. Дослідження напружено-деформованого стану елементів різця з поворотною робочою частиною.

  реферат, добавлен 10.08.2010

 • Призначення та область застосування бульдозерів, їх класифікація та типи, функціональні особливості. Огляд і аналіз існуючих конструкцій вітчизняного та закордонного виробництва, напрямки та необхідність їх вдосконалення. Етапи проведення робіт.

  курсовая работа, добавлен 11.03.2015

 • Принцип роботи, структура та призначення циркулярних насосів, їх відмінні риси та переваги в порівнянні з герметичними. Компонування головного циркуляційного насоса з ущільненням вала. Огляд існуючих конструкцій ущільнень вала, що набули поширення в ГЦН.

  контрольная работа, добавлен 25.02.2010

 • Історія винаходу і розвиток кулінарних пристроїв; характеристика і призначення тістомісильних, збивальних машин та міксерів. Технічні характеристики обладнання, принцип дії, загальні правила експлуатації; дотримання техніка безпеки при їх застосуванні.

  презентация, добавлен 12.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.