Яким повинен бути викладач

Вимоги Коменського до вчителів. Малюнок ідеального викладача вищого навчального закладу. Його вміння слухати думку інших. Ідеал педагогу ХХI століття - це викладач, який відхиляється від стандартної системи навчання та часто застосовує нововведення.

Подобные документы

 • Вимоги педагогічної практики. Календарний план роботи. Опис результатів знайомства з діяльністю психолога навчального закладу. Емпіричний матеріал, на основі якого написана характеристика класу. Аналіз навчального заняття (лекції та бесіди) з психології.

  отчет по практике, добавлен 20.01.2010

 • Місце уроків трудового навчання у початковій школі загальноосвітнього навчального закладу. Планування уроків, принципи та методи реалізації даного процесу. Практичні рекомендації до навчання молодших школярів різанню паперу. Варіанти контрольних робіт.

  курсовая работа, добавлен 30.11.2015

 • Форми і методи направлення навчального процесу на особистість учня, створення максимально сприятливих умов для розвитку і розкриття його здібностей. Компоненти педагогічного процесу та шляхи його індивідуалізації. Аналіз діяльності суб'єкта навчання.

  реферат, добавлен 06.06.2010

 • Аналіз поняття "інклюзивна школа" як закладу освіти, який забезпечує інклюзивну модель освіти як систему освітніх послуг. Основні підстави для організації інклюзивного навчання. Позитивний вплив упровадження інклюзивного навчання для здорових дітей.

  презентация, добавлен 01.11.2017

 • Теоретичні основи проблеми організації та проведення позаурочних форм навчання. Досвід вчителів історії та правознавства. Сучасний стан використання позаурочних форм навчання. Результати анкетування вчителів Першотравенської школи І-ІІІ ступенів.

  курсовая работа, добавлен 30.09.2014

 • Оcобливості Болонського університету та історичні відомості про нього. Вступ та система навчання в університеті, необхідні документи. Найпопулярніші спеціалізації та факультети. Відомі студенти і викладачі. Створення великої хартії університетів.

  реферат, добавлен 03.03.2011

 • Особливості застосування навчальної методики протягом життя у педагогічному університеті. Узагальнення зарубіжного досвіду організації освіти дорослих та його адаптації до реалій українського вищого закладу. Аналіз основних складових smart-університету.

  статья, добавлен 31.08.2017

 • Суть форм організації навчання та їх класифікація. Переваги та недоліки індивідуальної форми навчання. Класно-урочна система та її модернізація. Системи навчання ХХ століття: Дальтон-план, предметні майстерні, сутність плану Трампа та методу проектів.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2011

 • Вивчення особливостей системи вищої освіти, яка може бути унітарною або бінарною, однорівневою або дворівневою. Вчені ступені у Великобританії та Німеччині. Вимоги вступу до ВНЗ, особливості навчального процесу. Роль Болонського процесу для систем освіти.

  реферат, добавлен 15.12.2012

 • Суть методу навчання Центрального інституту праці, загальна оцінка його досвіду у трудовому навчанні. Застосування інструкцій, технічних засобів, режиму праці у системі профтехосвіти. Пропозиції щодо створення нової системи виробничого навчання.

  курсовая работа, добавлен 26.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.