Яким повинен бути викладач

Вимоги Коменського до вчителів. Малюнок ідеального викладача вищого навчального закладу. Його вміння слухати думку інших. Ідеал педагогу ХХI століття - це викладач, який відхиляється від стандартної системи навчання та часто застосовує нововведення.

Подобные документы

 • Теоретичні основи бесіди як методу навчання в початковій школі. Основні види бесіди та їх характеристика. Вимоги до проведення бесіди на уроках природознавства. Діагностика та аналіз педагогічного досвіду вчителів на прикладі ЗОШ №54 міста Львова.

  курсовая работа, добавлен 14.11.2010

 • Гармонічне сполучення розумового і фізичного розвитку студентів як основа підвищення спортивної майстерності баскетбольної команди вищого навчального закладу. Методи визначення швидкості реакції, почуття часу, частоти рухів. Методики підготовки команд.

  магистерская работа, добавлен 02.02.2014

 • Нормативні вимоги до організації і здійснення освітнього процесу. Принцип науковості і посильної складності, системний підхід до подання навчального матеріалу. Принципи активності, самостійності, наочності змісту і діяльності, зв'язку теорії з практикою.

  реферат, добавлен 23.04.2010

 • Сутність, мета і принципи організації профільного навчання, його структура та форми реалізації, головні вимоги та оцінка результативності. Аналіз напрямів та форм організації профільного навчання у Більченському НВК на уроках математики і фізики.

  курсовая работа, добавлен 27.02.2014

 • Формування основ культури безпеки життєдіяльності в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу. Формування у студентів умінь наукового пошуку, оволодіння науковими методами пізнання і способами організації.

  статья, добавлен 15.01.2018

 • Психологічні особливості сприйняття та відтворення навчального матеріалу ліворукими дітьми. Авторські пропозиції щодо ставлення до шульги. Шкільні проблеми навчання письму ліворуких дітей. Методи навчально-виховного процесу. Основні вимоги до письма.

  курсовая работа, добавлен 15.07.2009

 • Урок як форма організації навчання в школі та особливості сучасного до нього підходу. Інтерактивне навчання, його класифікація та роль в формуванні навчального процесу. Види технологій інтерактивного уроку та шляхи підвищення активності учнів на уроці.

  курсовая работа, добавлен 22.04.2010

 • Сутність і специфіка, становлення та розвиток системи професійної підготовки інженерів-педагогів під час навчання у вищому учбовому закладі. Форми і методи організації навчального процесу. Цілі, пов'язані з формуванням європейської зони вищої освіти.

  курсовая работа, добавлен 11.03.2012

 • Необхідність формування нової освітньої системи, вимоги до неї. Сутність ідей сучасних дидактичних систем: суб’єктно-діяльнісного підхід, теорія рівноваги, безперервного навчання. Понятійний апарат дидактики, роль посилення міжпредметних зв'язків.

  реферат, добавлен 03.06.2010

 • Формування економічної культури студентів як педагогічна проблема. Зміст і структура економічної культури майбутнього фахівця. Характеристика цільового, мотиваційного та когнітивного елементів аксіологічного компоненту виробничо-педагогічної культури.

  курсовая работа, добавлен 21.10.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.