Функціонування ринку освітніх послуг в Україні

Охарактеризовано об’єкт ринку освітніх послуг. Розглянуто різноманітні підходи до визначення суб’єктів ринку освітніх послуг України. Запропоновано власний поділ суб’єктів ринку освітніх послуг. Детально розглянуто особливості кожного суб’єкту ринку.

Подобные документы

 • Особливості договору про приєднання до Болонського процесу України. Націленість змін на створення зв’язку ринку праці з ринком освітніх послуг. Система освіти за Болонським процесом, її позитивні і негативні наслідки, можливості, що вона відкриває.

  статья, добавлен 27.11.2010

 • На ринку освітніх послуг між дошкільними навчальними закладами України поступово виникає і посилюється конкуренція, яка є актуальною як для комерційних так і державних. Процес формування іміджу організації – імідж дошкільного закладу. Шляхи формування.

  курсовая работа, добавлен 09.01.2009

 • Маркетингові дослідження ринку вивчення іноземних мов в м. Дніпро. Характеристика шкіл-конкурентів. Проект створення школи з вивчення іноземних мов "Тime to talk" у м. Дніпро для задоволення потреб клієнтів за рахунок надання якісних освітніх послуг.

  дипломная работа, добавлен 14.10.2017

 • Класифікація сучасних освітніх технологій, їх використання на уроках і значення для створення розвивальної ситуації. Дослідження ефективності використання сучасних освітніх технологій на уроці англійської мови у 6 класі (з приватного досвіду вчителя).

  курсовая работа, добавлен 10.04.2011

 • Аналіз поняття "інклюзивна школа" як закладу освіти, який забезпечує інклюзивну модель освіти як систему освітніх послуг. Основні підстави для організації інклюзивного навчання. Позитивний вплив упровадження інклюзивного навчання для здорових дітей.

  презентация, добавлен 01.11.2017

 • Система освіти як об’єкт глобалізації. Вплив освітніх реформ на зміст підготовки фахових психологів у вітчизняних вищих навчальних закладах. Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальний процес. Наближення до світових освітніх стандартів.

  статья, добавлен 31.08.2017

 • Нормативно-правова база реформування освітніх систем України та Великобританії, їх порівняльна характеристика та визначення позитивних і негативних сторін. Можливості та умови пристосування англійського досвіду з даної проблеми в сучасній Україні.

  курсовая работа, добавлен 09.10.2010

 • Основні пріоритети культурного розвитку України. Огляд традиційних екскурсійних об’єктів серед шкільної молоді в місті Вінниця. Вивчення впливу народних традицій і звичаїв на культурно-виховний процес дітей старшої школи при наданні екскурсійних послуг.

  курсовая работа, добавлен 10.11.2013

 • Портфоліо як технологія оцінки освітніх досягнень студентів, засіб реалізації особистісного принципу у формуванні професійного потенціалу людини. Філософія, функції, мета и переваги даного методу. Особливості його використання в зарубіжній освіті.

  книга, добавлен 03.01.2013

 • Ефективність процесу навчання. Класифікація основних методів навчання. Особливості використання наочних, словесних, практичних методів в роботі з проблемними дітьми. Відмінні особливості в освітніх та корекційних програмах навчання дітей грамоті.

  контрольная работа, добавлен 09.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.