Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

Марксизм-ленінізм як самовизначення правлячих ідеологій в країнах соціалізму в XX cторіччі. Поширювач і пропагандист марксизму в Росії - Георгій Плеханов та Володимир Ленін. Зв’язок національного питання з революційною класовою боротьбою пролетаріату.

Подобные документы

 • Поява марксистської матеріалістичної концепції історії, її роль та значення. Теорія революції у наукових роботах К. Маркса. Критичний та соціал-демократичний марксизм (Д. Каутський, Е. Бернштейн). Ленінізм як послідовне продовження марксисткої теорії.

  курсовая работа, добавлен 04.08.2016

 • Боротьба О.І. Герцена проти царського режиму, його захоплення теоріями західноєвропейського утопічного соціалізму. Політично-літературне життя Г.В. Плеханова. Розкриття причин поширення марксизму в роботах Н.А. Бердяєва. Соціалізм згідно С. Булгакову.

  реферат, добавлен 03.01.2011

 • Поняття про марксизм як політичної течії. Аналіз капіталістичного способу виробництва як єдності продуктивних сил і виробничих відносин. Теоретична і практична діяльність В.І. Леніна. Погляди К. Маркса на процес виникнення та розвитку політичних явищ.

  реферат, добавлен 06.05.2014

 • Відкриття закономірностей розвитку суспільства, визначення поняття і механізму функціонування капіталізму Марксом та Енгельсом. Розробка теорії імперіалізму Леніним та Сталіним. Критичний аналіз марксизму, ленінізму, сталінізму у західній історіографії.

  реферат, добавлен 08.05.2011

 • Марксизм - философское, экономическое и политическое учение, разработанное Марксом и Энгельсом. Марксизм и проблема реального капитализма. Логика зарождения и функционирования фундаментальных принципов марксистского учения, систематизация его принципов.

  реферат, добавлен 25.10.2013

 • Маркс займёт прочное место в истории социальных наук. Марксизм и его огромное влияние на судьбы людей. Марксистское учение о государстве и праве. Марксистская философия права. Кратковременный акт революции освобождения человечества от эксплуатации.

  реферат, добавлен 14.02.2007

 • Сущность и значение марксизма как политической идеологии, его роль и значение в формировании как современной общественно-политической системы, так и идейно-политической ситуации в мире. Причины существующих противоречий. Идея самостоятельной политики.

  реферат, добавлен 07.10.2015

 • Історія виникнення поняття ідеології. Політична ідеологія як система концептуально оформлених уявлень ідей і поглядів на політичне життя. Напрями політичних партій України за ідеологічними орієнтаціями. Особливості різних напрямів українського політикуму.

  реферат, добавлен 29.12.2009

 • Міжнародний комуністичний рух після Другої світової війни. Посилення кризових явищ в країнах "реального соціалізму". Міжнародний соціал-демократичний рух. "Політика прибутків" правлячих партій. Масові демократичні рухи, їх роль в житті різних країн світу.

  контрольная работа, добавлен 26.06.2014

 • Предпосылки распространения марксизма в России. Первые переводы: марксизм и народники. Образование группы "Освобождение труда". Группа "Освобождение труда" приблизила теорию марксизма к практике русского рабочего движения.

  реферат, добавлен 26.07.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.