Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

Види української народної іграшки. Вимоги програм виховання і навчання дітей дошкільного віку щодо використання української народної іграшки як засобу виховання, існуючі методики. Відображення цієї проблеми у творах педагогів світової і вітчизняної науки.

Подобные документы

  • Мотиви спілкування дітей дошкільного віку з однолітками та дорослими. Експериментальне вивчення проблеми спілкування дітей дошкільного віку з ровесниками. Виховання позитивного ставлення до товаришів. Формування навичок регулювання поведінки дитини.

    дипломная работа, добавлен 09.12.2010

  • Дошкільне виховання в Україні в період її перебування у складі Російської Імперії. Зрушення у розвитку дошкільного виховання періоду Української Народної Республіки. Історико-педагогічні умови розвитку дошкільного виховання в Україні в радянський період.

    курсовая работа, добавлен 07.02.2012

  • Роль казки в житті дітей. Дослідження проблеми гуманістичного виховання дошкільників через казку. Розвиток різних сторін особистості дитини. Казка як своєрідний жанр народної та літературної творчості. Гуманізація навчально–виховного процесу через казку.

    статья, добавлен 26.05.2015

  • Дослідження методики екологічного виховання дітей середньої групи. Вивчення розвитку потреби у спілкуванні з природою, умінь приймати рішення щодо проблем навколишнього середовища. Аналіз формування у дітей систему екологічних знань про явища природи.

    курсовая работа, добавлен 26.04.2011

  • Сутність методів систематичного та послідовного виховання. Формування умінь і навичок моральної поведінки. Принципи забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості. Характеристика завдання дошкільного виховання відповідно до закону України.

    реферат, добавлен 07.04.2015

  • Аналіз психолого-педагогічних досліджень із розвитку рухової діяльності дітей раннього віку. Використання рухливих ігор як засобу фізичного виховання діяльність дітей раннього віку. Методика проведення загальнорозвиваючих фізичних вправ в дитячому садку.

    курсовая работа, добавлен 17.06.2019

  • Вивчення та аналіз вимог суспільства до вихователя дитячого садка. Дослідження особистості сучасного педагога. Особливості підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти. Педагогічні умови оздоровлення, навчання і виховання дітей дошкільного віку.

    статья, добавлен 24.11.2017

  • Народна педагогіка, її завдання та становлення як явища суспільного життя, свідомості та психології. Висвітлення досвіду виховання дітей в педагогічній літературі. Засоби народної педагогіки в роботі дошкільних закладів. Батько і мати – вихователі дітей.

    курсовая работа, добавлен 26.01.2009

  • Проблема формування трудових умінь і навичок у дітей дошкільного віку у психолого-педагогічній літературі. Особливості проведення різних видів праці та форм організації праці дітей. Значення трудового виховання. Взаємозв’язок сім’ї і дитячого садка.

    курсовая работа, добавлен 24.05.2015

  • Вивчення проблеми агресивної поведінки в психолого-педагогічних науках. Взаємозв`язок сімейного виховання і вікових особливостей агресивної поведінки. Профілактика девіантної поведінки у дітей дошкільного віку. Зміст методу послідовної десенсибілізації.

    курсовая работа, добавлен 31.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.