Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

Види української народної іграшки. Вимоги програм виховання і навчання дітей дошкільного віку щодо використання української народної іграшки як засобу виховання, існуючі методики. Відображення цієї проблеми у творах педагогів світової і вітчизняної науки.

Подобные документы

 • Особливості гендерних уявлень дітей, характеристика їх гендерної поведінки у різних видах діяльності. Реалізація гендерного підходу у вихованні дітей у дошкільному навчальному закладі: організаційно-психологічні умови, сучасні педагогічні технології.

  курсовая работа, добавлен 04.06.2013

 • Сутність індивідуального підходу в вихованні та навчанні дітей шкільного віку, його значення та роль в педагогічному процесі на уроках фізичної культури. Погляди сучасних педагогів на виховання школярів, визначення психологічних особливостей дітей.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2009

 • Сім’я як перша ланка виховання дитини дошкільного віку. Основні шляхи та методи співробітництва дошкільного навчального закладу з сім’єю. Форми співробітництва дошкільного навчального закладу з сім’єю. Використання методики співробітництва з сім’єю.

  курсовая работа, добавлен 14.07.2016

 • Форми музикотерапії та її емоційний вплив на дітей. Психолого-педагогічні вади характеру дошкільників. Діагностика виявлення у дітей рівня агресивності та гіперактивності. Використання музики як терапевтичного засобу в дошкільних навчальних закладах.

  курсовая работа, добавлен 16.01.2014

 • Характеристика вікових особливостей розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Дослідження педагогічних умов ознайомлення дітей із прислів’ями і приказками. Методика розвитку словника дітей дошкільного віку засобами використання прислів’їв і приказок.

  курсовая работа, добавлен 24.11.2014

 • Аналіз чинних програм навчання і виховання дітей щодо ознайомлення із правилами вуличного руху. Форми, методи, засоби навчання дітей правилам безпечної поведінки на вулиці. Планування роботи вихователя щодо ознайомлення з правилам вуличного руху.

  курсовая работа, добавлен 20.03.2014

 • Особливості сприймання часу дітьми дошкільного віку. Методики ознайомлення дітей з часовими уявленнями, з календарем, з частинами доби і визначенням їхньої послідовності. Формування відчуття часу у дошкільників з застосування дидактичних ігор і вправ.

  курсовая работа, добавлен 29.10.2014

 • Методи виховання дітей у сім'ї, їх напрями та еволюція з найдавніших часів до сьогодні. Гра як найбільш доступний і цікавий вид діяльності для дитини, її значення в становленні особистості. Методи трудового виховання. Народна педагогіка про виховання.

  контрольная работа, добавлен 18.10.2010

 • Аналіз механізмів і причин синдрому заїкання. Основні підходи до корекції заїкання дітей старшого дошкільного віку. Особливості корекції заїкання у дітей з розумовими вадами. Види терапій, що можуть застосовуватися при корекції заїкання у таких дітей.

  курсовая работа, добавлен 23.05.2012

 • Видатний педагог В.О. Сухомлинський. "Батьківська педагогіка" - енциклопедія сімейного виховання. Система виховання дитини дошкільного віку. Розвиток пізнавальної діяльності дитини в процесі навчання. Роль сім’ї у виховній системі В.О. Сухомлинського.

  контрольная работа, добавлен 29.04.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.