Проблеми вивчення людської свідомості: сприйняття, гумор, штучний інтелект, концептуальна модель світу

Сутність та основні механізми функціонування сприйняття, у якому логіка заснована на поведінці паттерн-систем, що зовсім відрізняється від поведінки логіки, знаряддями якої є розум і язик. Гумор - найяскравіший феномен, пов'язаний з роботою мозку людини.

Подобные документы

 • Поняття про уяву, її загальна характеристика, основні різновиди та відмінні риси. Фантазія як функція мозку. Уява і органічні процеси. Механізми та головні етапи переробки уявлень в уявні образи. Розвиток уяви, її значення в художній, науковій творчості.

  курсовая работа, добавлен 20.04.2011

 • Відомості та уявлення про післядовільну увагу. Дослідження застосування технології інтелект-мапування в психології. Функції, властивості, причини та фактори виникнення післядовільної уваги. Вивчення мотиваційно-потребової сфери поведінки людини в цілому.

  статья, добавлен 05.10.2017

 • Грошові форми, психологія грошей. Гроші як атрибут функціонування економіки в сучасному світі. Внесок класичних напрямів психології у вивчення феномена грошей. Суб'єктивність сприйняття грошей, його залежність від конкретних цілей їх використання.

  реферат, добавлен 27.05.2010

 • Вклад у заснування та розвиток гештальтпсихології - вчених Вертмейхера, Коффка і Келера. Основа ідея гештальт-руху: дослідження константності сприйняття руху. Відкриття фі-феномену - створення враження руху під дією одного нерухливого подразнення.

  реферат, добавлен 29.10.2010

 • Теоретичний підхід до корекції сімейних відносин. Особливості корекції дитячо-батьківських відносин. Автономність членів сім’ї і сприйняття одне одного такими, якими вони є. Проблеми у взаємовідносинах батьків і дітей. Показники батьківської поведінки.

  курсовая работа, добавлен 15.03.2009

 • Увага як особлива властивість людської психіки, її функції, види, параметри, фізіологічні механізми, її проблеми, методи вивчення. Відмінності між мимовільної та довільною видами уваги. Причини уявної та справжньої неуважності. Прийоми розвитку уважності.

  курсовая работа, добавлен 03.12.2013

 • Визначення предмета соціальної психології та її поділ на таксономічний, диференціальний і системний тип. Вивчення впливу соціальних стимулів на процеси мислення, сприйняття, формування установок індивіда. Основні принципи теорії позитивізму Конта.

  реферат, добавлен 08.10.2010

 • Загальне поняття про увагу: сутність та зміст даного явища, його фізіологічне та психологічне обґрунтування. Види і властивості, оцінка ролі та значення в житті людей. Увага у процесі сприйняття і засвоєння матеріалу студентами вищих навчальних закладів.

  контрольная работа, добавлен 01.07.2013

 • Основні правила й принципи побудови промови. Рекомендації по завоюванню уваги аудиторії. Сутність та особливості використання парадоксального цитування та ділової риторики. Аналіз ефективність сприйняття інформації у спілкуванні за Маделіною Берклі-Ален.

  реферат, добавлен 22.06.2010

 • Самопізнання як невід'ємний компонент психічного життя особистості. Проблема регуляції психічної діяльності. Саморегуляція окремих психічних процесів: відчуття, сприйняття, мислення. Застосування етичних знань і втілення етичних спонук в поведінці.

  реферат, добавлен 03.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.