Оцінка достатності грошових надходжень на підприємстві

Надходження та вибуття грошових коштів в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства. Аналіз грошових надходжень на підприємстві МОУ "Харківський завод залізобетонних виробів". Головні рекомендації з організації інформаційного забезпечення.

Подобные документы

 • Аналіз динаміки структури майна підприємства. Оцінка власного капіталу підприємства. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, грошових потоків за видами діяльності.

  курсовая работа, добавлен 22.12.2013

 • Механізм формування та управління грошовими потоками на ТОВ "Бета-Агро-Інвест". Організаційна структура та фінансово-економічний стан підприємства; аналіз грошових потоків, рівень їх збалансованості та ефективності, порядок планування і прогнозування.

  курсовая работа, добавлен 23.11.2011

 • Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Аналіз показників стану та ефективності використання майна СВПК "Перемога". Джерела формування капіталу. Показники оборотності грошових коштів та аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.

  отчет по практике, добавлен 25.10.2013

 • Ринкові перетворення в інвестиційній сфері України. Поділ інвестицій за національною ознакою: іноземні інвестиції в Україну, з України за кордон і внутрішньодержавні. Методичний інструментарій оцінки вартості грошових коштів з урахуванням інфляції.

  контрольная работа, добавлен 01.02.2012

 • Фінансове забезпечення відтворення основних фондів. Оборотні кошти, грошові надходження. Формування і розподіл прибутку. Оцінка фінансового стану підприємства, головні засади оподаткування. Оцінка результативності діяльності підприємства, рекомендації.

  отчет по практике, добавлен 17.05.2010

 • Доцільність виробництва продукції ПП "Каравай", її конкурентоспроможність, ринок хлібних виробів, характеристика продукції підприємства за видами. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, ефективність використання фондів.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2014

 • Дослідження даних фінансової звітності: аналіз руху грошових коштів, горизонтальний і вертикальний аналіз, фінансові коефіцієнти. Визначення потреби в капіталі в рамках фінансової, операційної, інвестиційної діяльності для фінансування основних засобів.

  курсовая работа, добавлен 09.01.2010

 • Характеристика загальної направленості фінансово-господарської діяльності підприємства, особливості розвитку галузі. Оцінка та аналіз майнового потенціалу, ліквідності, ефективності поточної діяльності, прибутку, рентабельності, вірогідності банкрутства.

  дипломная работа, добавлен 10.10.2012

 • Поняття, чинники та методи оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Аналіз фінансового стану автотранспортного підприємства ТОВ "Ірпінське АТП-13250" та проблем в його діяльності. Оцінка резервів в діяльності підприємства.

  дипломная работа, добавлен 20.11.2011

 • Грошові розрахунки в діяльності підприємств. Види рахунків, що відкриваються в установах банків. Принципи організації безготівкових розрахунків. Готівково-грошові розрахунки. Розрахунково-платіжна дисципліна. Поточний валютний рахунок підприємства.

  реферат, добавлен 02.08.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.