Особливості роботи операційної системи Windows

Методи роботи з операційною системою Windows: основні елементи інтерфейсу, механізми створення папки та ярлика. Призначення програми "Проводник". Алгоритм видалення, перейменування, копіювання файлів і папок. Критерії пошуку та структура вікна Windows.

Подобные документы

 • Розробка програми для синхронізації та резервного копіювання даних на основі функцій Windows API. Методи отримання шляхів папок. Синхронізація та резервне копіювання файлів або папок. Застосування основ мови програмування С, функцій Windows API.

  курсовая работа, добавлен 21.05.2019

 • Особливості розвитку та загальна характеристика операційних систем сімейства Windows. Організація роботи в Windows, опис базових об'єктів (файлів, папок, додатків, документів) та набір дій з ними. Застосування Провідника для роботи з файлами та папками.

  курсовая работа, добавлен 20.12.2012

 • Методи управління папками в ОС Windows. Особливості створення, копіювання або переміщення через буфер обміну, за допомогою правої кнопки миші, методом перетаскування. Алгоритм перейменування та видалення папки (за допомогою кнопок панелі інструментів).

  презентация, добавлен 29.01.2010

 • Поняття дискової операційної системи. Класифікація операційних систем. Упорядкування файлів за характеристиками в Norton Commander. Користування операційною системою Windows і програмами, що входять до її складу. Архівація файлів, редактори Word та Excel.

  контрольная работа, добавлен 16.07.2010

 • Історія розвитку, особливості та принципи роботи операційної системи WINDOWS XP. Настройка панелі завдань та параметрів екрана операційної системи. Установка дати, часу, мови і регіональних стандартів. Організація робочих місць користувачів комп'ютерів.

  курсовая работа, добавлен 24.09.2011

 • Поняття та класифікація операційної системи. Історія появи Windows 7. Нововведення інтерфейсу Windows 7: екран привітання, робочий стіл, панель задач. Описання стандартних програм Windows 7. Огляд захисту та продуктивності даної операційної системи.

  дипломная работа, добавлен 18.06.2011

 • Нова версія операційної системи Windows. Функції інтерфейсу та стилі оформлення. Можливий запуск системи з драйвером XDDM. Оглядове тестування нової операційної системи Windows 7. Продаж операційної системи Microsoft Windows 7. Ціни для Росії та України.

  реферат, добавлен 03.02.2011

 • Використання операційної системи для ефективного використання комп'ютерних ресурсів та для створення умов для ефективної роботи користувача. Історія створення середовища Windows. Коротка характеристика різних конфігурацій операційної системи Windows.

  реферат, добавлен 07.01.2010

 • У наш час Windows ХР є найбільш сучасною настольною операційною системою. Windows ХР, яка займає серед настольних комп’ютерів долю у 84,56 % вимагає досить потужного комп’ютера. Порівняння інтерфейсу операційних систем Windows 98 та Windows ХР.

  реферат, добавлен 24.06.2008

 • Поняття "Робочий стіл". Програмна оболонка Norton Commander. Основні поняття, призначення функціональних клавіш та їх комбінації. Операційна система Microsoft Windows, основні поняття, команди роботи з файлами. Створення каталогів та файлів у MS DOS.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2013

 • Опрацювання роботи програми HelloWin, яка демонструє основні принципи створення вікна у OS Windows. Вивчення матеріалу, викладеного у файлі допомоги. Використання функцій для створення вікна, відображення у ньому тексту, відтворення звукових файлів.

  лабораторная работа, добавлен 04.04.2011

 • Призначення і характеристика операційної системи Windows 98. Огляд основних можливостей. Встановлення ОС Windows 98. Основні компоненти вікон. Панель задач, головне початкове меню. Перемикання між програмами. Відкриття документів, планування завдань.

  дипломная работа, добавлен 28.10.2014

 • Порівняльна характеристика Windows 8 та Windows 8.1., характеристики версій оновлення цієї системи. Специфіка покрокового встановлення оновлень з Windows 8 до Windows 8.1, та основні відмінності між ними. Основні додатки, клієнт хмарного сховища SkyDrive.

  дипломная работа, добавлен 19.07.2014

 • Копіювання або переміщення файлів через буфер обміну або за допомогою правої кнопки миші. Копіювання та переміщення файлів методом перетаскування. Пошукові мережеві системи. Організація пошуку інформації в мережі Iнтернет. Класифікація пошукових систем.

  контрольная работа, добавлен 29.01.2010

 • Дані як складова частина інформації, що являють собою зареєстровані сигнали, опис основних операцій, виконуваних з ними: збір, формалізація, фільтрація, сортування, архівування, захист, транспортування, перетворення. Елементи діалогового вікна Windows.

  контрольная работа, добавлен 12.10.2012

 • Історія операційної системи Windows. Характеристика операційної системи Microsoft Windows XР. Робочий стіл. Файлова система і структура даних. Загальні відомості про текстовий редактор Microsoft Word. Адаптація до вимог користувача. Редагування тексту.

  реферат, добавлен 20.11.2013

 • Значення операційної системи - програми, яка завантажується при включенні комп'ютера. Компоненти Windows, передача параметрів у мові С++. Системні ресурси та принципи їх роботи. Розробка алгоритму програми емуляції роботи командного процесора ОС.

  курсовая работа, добавлен 18.06.2010

 • Файловая структура компьютера, ее виды и их характеристика. Каталоги диска и папки Windows 95. Отличительные черты имен файлов и папок в MS-DOS и Windows. Связь между коротким и длинным именем файла. Общее понятие и особенности "корневой" папки.

  реферат, добавлен 30.11.2010

 • Створення програми для роботи з файловою системою. Ступінь деталізації файлу. Структура файлової системи. Таблиця розміщення файлів. Розподіл пам'яті в FAT для типового диска MS DOS. Відповідність між FAT й областю файлів даних. Корневий каталог.

  дипломная работа, добавлен 24.03.2009

 • Налаштування BIOS, підготовка операційної системи Windows 7 та її встановлення. Основні параметри та драйвери системи, облікові записи користувачів. Можливості програми заморожування Deep Freeze. Розрахунок витрат на встановлення програмного забезпечення.

  дипломная работа, добавлен 19.07.2013

 • Приклади файлових систем як способу організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації. Порівняння файлових систем Windows XP та Linux. Основні типи файлів. Жорстке посилання, регістр букв. Файлова система в Windows 8.

  курсовая работа, добавлен 23.08.2014

 • История создания. Windows 9x/NT. Операционная система Microsoft Windows. Преимущества и недостатки Windows. Некоторые клавиатурные комбинации Windows 9x и NT. Windows XP Professional. Наиболее совершенная защита.

  реферат, добавлен 18.07.2004

 • Реєстр ОС Windows 7 та оцінка його ролі, структура та елементи. Структура та функціональні особливості Windows-додатку. Розробка програмного додатку зчитування даних з реєстру: вибір середовища програмування та алгоритм, а також інструкція користувача.

  курсовая работа, добавлен 29.05.2015

 • Программа операционной системы. Перемещение и копирование объектов. Окна Windows, операционное меню, настройка свойств папки, вызов справки Windows. Работа с дисками, папками и файлами, с приложениями и документами. Стандартные программы Windows.

  контрольная работа, добавлен 29.01.2011

 • Дослідження внутрішньої структури операційної системи Windows. Архітектура NT і структура ядра. Методи перехоплення функцій у режимі ядра та режимі користувача. Поняття драйверу. Пакети вводу-виводу. Оцінка стабільності та безпеки системи Windows.

  курсовая работа, добавлен 02.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.