Удосконалення напрямів інноваційного розвитку дослідних підприємств як важливого складника забезпечення трансформаційних процесів

Склад та класифікація основних чинників, що стримують інноваційний розвиток. Загальні умови і напрями забезпечення розвитку дослідних підприємств, характерні для глобалізації економіки. Доцільність формування інноваційного кластера дослідних підприємств.

Подобные документы

 • Дослідження класифікації факторів забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств як сукупності факторів впливу на виробничий, ресурсний, експортний, технологічний, кадровий, інформаційний, транспортний, інноваційний, інвестиційний потенціал.

  статья, добавлен 05.10.2017

 • Підприємство: ознаки, функції та класифікаці. Характеристика організаційно-правових форм підприємств. Особливості функціонування підприємств в умовах трансформації економіки України. Оцінка фінансового стану підприємств та напрямки його покращення.

  курсовая работа, добавлен 22.05.2008

 • Типи підприємств автосервісу, види СТО за потужністю. Економічне значення зниження витрат при закупівлі матеріально-технічного забезпечення підприємства автосервісу. Передумови формування цінової стратегії, методи встановлення цін для стимулювання збуту.

  курсовая работа, добавлен 11.09.2014

 • Реалізація довгострокової стратегії суспільно-економічного розвитку країни. Дослідження розвитку інвестиційного процесу в сільському господарстві Україні. Вплив інвестиційної діяльності підприємств на спад, стабілізацію та зростання їх виробництва.

  автореферат, добавлен 10.04.2009

 • Характеристика поглядів на теорію підприємництва австро-американського економіста Й. Шумпетера, який вбачав підприємницьку діяльність у здійсненні нових комбінацій факторів виробництва чи обігу, а також у різноманітних процесах інноваційного розвитку.

  реферат, добавлен 01.11.2011

 • Розгляд теоретичних аспектів стартапів та основних відмінностей між ними. Аналіз успішних стартапів України та напрямів їх державної підтримки. Визначення основних причин "відтоку" інноваційних проектів закордон та відсутності умов для їх діяльності.

  статья, добавлен 27.08.2017

 • Формування економічної стратегії розвитку підприємств. Визначення проблем розвитку інтелектуального потенціалу в Україні. Підвищення продуктивності праці. Піднесення професійних навичок з метою поліпшення можливостей працевлаштування і продуктивності.

  статья, добавлен 18.08.2017

 • Сутність планування, його роль, значення і місце в діяльності суб'єктів господарювання. Завдання і основні принципи планування розвитку сільськогосподарських підприємств. Організаційно-економічні основи державних сільськогосподарських підприємств.

  курсовая работа, добавлен 20.02.2010

 • Забезпечення грошових надходжень, потрібних для відшкодування витрат виробництва й обігу, вчасне виконання банками та іншими суб'єктами господарювання, фінансових зобов'язань, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств.

  реферат, добавлен 25.06.2008

 • Спільне підприємство як форма інвестування в економіку. Правовий статус спільного підприємства в Україні. Загальна характеристика еволюції у сфері іноземних інвестицій та діяльності спільних підприємств. Проблеми розвитку спільних підприємств в Україні.

  курсовая работа, добавлен 10.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.