Удосконалення напрямів інноваційного розвитку дослідних підприємств як важливого складника забезпечення трансформаційних процесів

Склад та класифікація основних чинників, що стримують інноваційний розвиток. Загальні умови і напрями забезпечення розвитку дослідних підприємств, характерні для глобалізації економіки. Доцільність формування інноваційного кластера дослідних підприємств.

Подобные документы

 • Теоретичні основи планування інноваційної діяльності підприємств. Види планування та їх застосування до інноваційної діяльності. Розробка інноваційного проекту на підприємстві, аналіз його ефективності. Впровадження проекту, напрямки його оптимізації.

  курсовая работа, добавлен 30.03.2015

 • Теоретичне вивчення питань інвестицій та інновацій. Нормативно-правова база та організаційні форми інвестиційно-інноваційної політики. Джерела фінансування інноваційної діяльності. Державна інноваційна політика. Моделі інвестиційно-інноваційного розвитку.

  курсовая работа, добавлен 31.07.2013

 • Сутність платоспроможності та її важливість для аналізу на підприємстві. Вивчення поняття ліквідності як суміжного до платоспроможності суб'єкта господарювання. Шляхи підвищення платоспроможності підприємств у сучасних умовах розвитку економіки.

  статья, добавлен 05.10.2017

 • Сутність, мета та принципи зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Показники ефективності та методи оцінки фінансово-господарської діяльності. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності сучасних підприємств, як важливого фактора підвищення виробництва.

  дипломная работа, добавлен 30.01.2012

 • Основне поняття ринку, умови його формування та розвитку. Особливості становлення ринкових інститутів та відносин в Україні. Сутність основних елементів ринку. Закони попиту та пропозиції. Ринкова ціна, кон'юнктура. Перспективи розвитку економіки України.

  курсовая работа, добавлен 08.12.2008

 • Американська модель ринкової економіки та структурні аспекти її розвитку. Політика уряду США в сільськогосподарській галузі. Зміст російського варіанту перехідної економіки, оцінка етапу виходу з кризи. Суть та підсумки трансформаційних процесів в Китаї.

  дипломная работа, добавлен 24.08.2010

 • Сутність об’єднання підприємств - організації, утвореної у складі декількох підприємств з метою координації їх діяльності для вирішення спільних економічних і соціальних завдань. Власні і залучені джерела формування оборотних коштів. Розподіл прибутку.

  контрольная работа, добавлен 02.01.2011

 • Опис негативного впливу фінансово-економічної кризи на функціонування та розвиток підприємств машинобудування. Аналіз та систематизація існуючих класифікацій щодо зовнішніх, внутрішніх факторів впливу на забезпеченість підприємства оборотними коштами.

  статья, добавлен 21.09.2017

 • Становлення та розвиток теорії інновації. Загальна характеристика та структура інноваційного процесу. Місце та роль інновацій у системі господарювання. Основні терміни та поняття інноваційної діяльності. Система класифікації інновацій та її життєвий цикл.

  лекция, добавлен 21.02.2010

 • Об'єктивна необхідність в утриманні непрацездатних членів суспільства. Процес зародження, формування та розвиток пенсійної системи в Україні. Системи органів, що здійснюють пенсійне забезпечення громадян. Види грошових виплат: трудові та соціальні.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.