Удосконалення напрямів інноваційного розвитку дослідних підприємств як важливого складника забезпечення трансформаційних процесів

Склад та класифікація основних чинників, що стримують інноваційний розвиток. Загальні умови і напрями забезпечення розвитку дослідних підприємств, характерні для глобалізації економіки. Доцільність формування інноваційного кластера дослідних підприємств.

Подобные документы

 • Спільне підприємство як суб’єкт господарської діяльності в Україні й форма інвестування в її економіку. Зарубіжний досвід формування та функціонування спільних підприємств. Перспективи подальшого створення та функціонування спільних підприємств в Україні.

  курсовая работа, добавлен 07.11.2014

 • Класифікації, різновиди і форми підприємств, їх відмінні особливості та нормативно-правове обґрунтування діяльності. Державна реєстрація підприємств, етапи даної процедури на сьогоднішній день. Розрахунок собівартості та відпускної ціни умовного виробу.

  курсовая работа, добавлен 30.07.2012

 • Основні засади та роль транспортного забезпечення у розвитку економічних відносин. Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту. Загальна характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи підприємства ДП МА "Бориспіль".

  дипломная работа, добавлен 08.05.2012

 • Сталий розвиток: сутність та еволюція поглядів науковців. Особливості реалізації сталого економічного розвитку в умовах глобалізації. Вивчення триєдиної концепції стійкого розвитку. Глобальний та сталий розвиток, їх вплив на соціально-економічну систему.

  курсовая работа, добавлен 28.03.2015

 • Енергетична криза виявила актуальність питання реструктуризації підприємств вугільної промисловості. Результати санацій, реструктуризації вугледобувних підприємств. Сучасний стан і головні проблеми розвитку вугільної галузі. Схеми бюджетного фінансування.

  контрольная работа, добавлен 27.10.2008

 • Характеристика методів прогнозування в діагностиці факторів виробництва. Формування змін в перспективі соціально-економічного розвитку фірми. Загальні переваги та недоліки експертних методів оцінювання. Метод мозкової атаки, або мозкового штурму.

  контрольная работа, добавлен 09.10.2012

 • Аналіз фінансово-господарської, операційної, інноваційної діяльності підприємства. Матеріально-технічний і технологічний рівень водоканалу. Креативність персоналу як фактор інноваційного розвитку організації. Формування колективу сучасної компанії.

  отчет по практике, добавлен 20.09.2015

 • Показники інноваційної діяльності підприємств України. Скорочення кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації. Кількість та динаміка поданих заявок на видачу охоронних документів у державний департамент інтелектуальної власності.

  контрольная работа, добавлен 07.11.2009

 • Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу. Фінансовий та техніко-економічний аналіз ДП ХЕМЗ. Проблематика інноваційного потенціалу, розроблення пропозицій щодо його оцінки. Багатофакторний аналіз показників, які застосовуються для оцінки.

  дипломная работа, добавлен 27.06.2012

 • Вивчення сутності та цілей створення інтеграційних форм підприємств і організацій. Відмінні риси горизонтальних, вертикальних, конгломератних інтеграційних процесів. Аналіз типів інтеграційних об'єднань: асоціації, концерни, консорціуми, синдикати, пули.

  реферат, добавлен 18.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.