Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення

Поняття фінансового стану та фінансових ресурсів на підприємстві. Організаційно–економічна характеристика підприємства КП "Макіївтепломережі". Методологія і інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану і фінансових результатів на підприємстві.

Подобные документы

 • Теоретико-методологічні основи комплексної оцінки фінансового стану підприємства та шляхи його удосконалення. Обґрунтування ефективності вибору форми безготівкових розрахунків. Формування оптимального залишку грошових активів на підприємстві.

  дипломная работа, добавлен 03.02.2011

 • Аспекти проведення фінансового аналізу підприємств в Україні. Критерії та система показників, що дозволяють зробити комплексну перевірку. Огляд фінансового-господарського стану ПАТ "Сумське автотранспортне підприємство 15954". Шляхи його поліпшення.

  курсовая работа, добавлен 19.05.2014

 • Оцінка виробничого потенціалу як важливий елемент аналізу майна підприємства. Загальна характеристика ПАТ "Ніжинський м’ясокомбінат": розгляд видів діяльності, аналіз фінансового стану. Способи оцінки оптимальності співвідношення власного капіталу.

  курсовая работа, добавлен 20.12.2013

 • Теоретичний аналіз фінансового механізму управління підприємством. Вивчення фінансових методів і важелів. Правове, нормативне та інформаційне забезпечення. Оцінка результатів діяльності підприємства ВАТ "Центренерго". Удосконалення фінансового планування.

  дипломная работа, добавлен 06.07.2010

 • Сутність, значення та завдання аналізу фінансового стану підприємства; структурно-логічна схема. Аналіз платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості за системою абсолютних і відносних показників компанії ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль".

  курсовая работа, добавлен 26.04.2015

 • Теоретичні засади аналізу фінансового стану компанії та його роль для успішного розвитку підприємства. Особливості інформаційного забезпечення системи показників. Факторні моделі ефективності та прогнозні оцінки фінансової діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 07.04.2012

 • Сутність фінансового стану підприємства та необхідність його оцінювання. Аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності ТОВ "Автосервіс", його рентабельність. Шляхи поліпшення фінансового стану, відновлення платоспроможності підприємства.

  дипломная работа, добавлен 20.10.2011

 • Оцінка фінансового стану підприємства, метою якої є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства. Аналіз прибутковості підприємства. Оцінка імовірності його банкрутства.

  дипломная работа, добавлен 06.01.2012

 • Визначення економічної сутності фінансового стану. Методики оцінки фінансового стану підприємств в Україні та критерії вибору з них зручнішої. Оптимальний комплекс показників оцінки фінансового стану підприємства, позиції щодо його удосконалення.

  дипломная работа, добавлен 11.07.2011

 • Сутність фінансового аналізу, його види та методи. Деталізований аналіз фінансового стану підприємства, характеристика його майнового положення, розрахунок коефіцієнтів. Оцінка платоспроможності та ліквідності. Величина власних оборотних коштів.

  курсовая работа, добавлен 02.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.