Застосування експертних систем у медицині

Експертні системи стеження за післяопераційними хворими, аналізу причин гіпертонії, визначення терміну нанесення ушкоджень, іридодіагностики. Клієнт-серверна експертна система для телемедицини, клінічної епілептології, розпізнавання образів у медицині.

Подобные документы

 • Використання у спортивній медицині під час масових профілактичних оглядів фізкультурників і спортсменів функціональних проб: фізичних навантаженнь, зміни положення тіла, затримки дихання. Фізична працездатність та її зв'язок із показниками здоров’я.

  контрольная работа, добавлен 02.11.2009

 • Алкалоїди як азотомісткі органічні сполуки гетероциклічного будови, що володіють яскраво вираженим фізіологічним дією на організм людини і тварин. Особливості багатих алкалоїдами рослин. Біологічні функції алкалоїдів в організмі, їх вміст в тканинах.

  реферат, добавлен 16.05.2019

 • Визначення терміну світлолікування як дозованого впливу на організм інфрачервоного і видимого світла, ультрафіолетового випромінювання, область його терапевтичного застосування. Хромотерапія як розділ фототерапії, лікувальні ефекти та протипоказання.

  контрольная работа, добавлен 14.05.2011

 • Поняття та задачі мікрокапсулювання, основні вимоги до якості мікрокапсул. Методи мікрокапсулювання, що використовуються в сучасній медицині, їх характеристика та оцінка. Перспективи розвитку даної методики, існуючі лікарські форми та вимоги до них.

  курсовая работа, добавлен 26.09.2010

 • Обов’язки студентів на практиці. Форми і методи контролю проходження практики. Медсестринство у внутрішній медицині. Особливості медсестринства в хірургії. Перелік практичних навичок студентів у поліклініці. Лист медсестринської оцінки стану пацієнта.

  методичка, добавлен 15.11.2011

 • Ембріональні стовбурові клітини людини. Властивості стовбурових клітин: самовідновлення, диференціювання у будь-який клітинний тип. Проведення клінічних випробувань стовбурових клітин у медицині в Україні. Метод повернення зрілих клітин в "дитячий стан".

  презентация, добавлен 25.04.2013

 • Будова рентгенівської трубки. Біофізичні основи дії іонізуючого випромінювання на організм. Мікропроцесорний пристрій для реєстрації активності іонізуючого випромінювання. Крнструкція лічильника Гейгера. Використання радіонуклідів і нейтронів в медицині.

  дипломная работа, добавлен 08.06.2015

 • Етапи розвитку імунної системи, поняття клінічної імунології. Патологія, що характерна для дефектів окремих ланок імунітету. Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи дитини в різні етапи онтогенетичного розвитку, методика її дослідження.

  реферат, добавлен 12.07.2010

 • Природній радіаційний фон та радіоактивні ізотопи. Космічна радіація і опромінення природних радіоактивних елементів земної кори (урану, радію). Джерела, котрі використовуються в медицині. Атомна енергетика як джерело радіації. Дія радіації на людину.

  реферат, добавлен 18.01.2011

 • Організація та методика обстежень у фізичній реабілітації. Загальний спортивний анамнез, додаткові обстеження та спеціальні лабораторні дослідження. Дослідження фізичного розвитку та опорно-рухового апарату для внесення корективи у тренувальний процес.

  контрольная работа, добавлен 02.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.