Фізкультура і основи здорового способу життя студента

Визначення понять "здоров’я" та "здоровий спосіб життя". Елементи здорового способу життя та їх характеристика. Фізична культура як складова частина загальної культури суспільства. Основні завдання фізичного виховання. Критерії фізичного розвитку.

Подобные документы

 • Валеологічні засади в педагогіці. Визначення здорового способу життя. Виховання фізичної і духовної культури особистості з використанням східних єдиноборств. Педагогічна складова процесу усвідомлення цінності власного здоров’я серед студентів ВНЗ.

  дипломная работа, добавлен 29.09.2015

 • Формування у студентської молоді готовності до здорового способу життя. Сучасні фітнес-технології як інноваційні види оздоровчої фізичної культури. Особливості впровадження фітнес-програм у практику фізичного виховання під час занять зі студентами.

  статья, добавлен 24.04.2018

 • Функціональні резерви організму. Складові здорового способу життя студента. Режим праці, харчування та відпочинку. Профілактика шкідливих звичок. Оріентація на здоров'я у осіб, віднесених до інтерналів і екстерналів. Здоров'я та навколишнє середовище.

  курсовая работа, добавлен 12.08.2011

 • Значення фізкультури і спорту. Поширеність серед молоді здорового способу життя і регулярних фізичних вправ. Спорт як обов’язкова частина нашого життя. Значення спорту для підвищення працездатності, гарного самопочуття, чудового настрою і бадьорості.

  эссе, добавлен 15.10.2013

 • Поняття здоров'я людини як відсутність хвороб, фізичної та психічної ущербності, а також стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя. Вплив фізичної активності на здоров’я людини, вибір режиму занять, рекомендації щодо фізичних вправ.

  реферат, добавлен 06.04.2011

 • Основні поняття фізичної культури як органічної складової загальної культури суспільства: предмет, специфічна основа, засоби. Фактори, що визначають потребу людини в заняттях фізичними вправами. Фізкультура і спорт у системі підготовки фахівців у ВНЗ.

  лекция, добавлен 09.02.2012

 • Морфофункціональні показники, які визначають фізичну працездатність і рівень фізичного здоров’я та фізичної підготовленості студентів. Методики оцінки фізичного здоров’я. Завдання навчальної дисципліни "Фізичне виховання" у вищих навчальних закладах.

  реферат, добавлен 15.04.2014

 • Витоки і традиції народного фізичного виховання. Становлення та розвиток національної фізичної культури в період Київської Русі та Козаччини. Особливості фізичного виховання в XVII-XХ століття. Сучасні пріоритети розвитку фізичного виховання в Україні.

  реферат, добавлен 16.11.2010

 • Вивчення санітарно-освітнього рівня студентів вищих навчальних закладів. Аналіз показників громадського здоров’я, їх порівняння з світовими характеристиками. Розробка технологій самооздоровлення. Мотивація до систематичних занять фізкультурою та спортом.

  статья, добавлен 18.12.2017

 • Оздоровчий потенціал фізичної культури. Активний відпочинок та тренувальні заняття. Заняття фізкультурою як один із засобів профілактики захворювань. Ходьба і її значення в профілактиці. Раціональне використання засобів фізичної культури і спорту.

  реферат, добавлен 25.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.