Структура важільних механізмів

Аналіз важільного механізму. Визначення положень ланок механізму для заданого положення кривошипа. Визначення зрівноважувального моменту на вхідній ланці методом М.Є. Жуковського. Синтез зубчастого і кулачкового механізмів. Параметри руху штовхача.

Подобные документы

 • По кількості і потужності встановлених, механізмів, по ваговим і габаритним данним коксовиштовхувач є самою великою коксовою машиною. Опис основних механізмів та умови роботи. Фактична продуктивність машини. Коксовиштовхувач із трамбуванням шихти.

  реферат, добавлен 10.03.2009

 • Розрахунок механізму підйому. Вибір кінематичної схеми, поліспаста та каната. Розрахунок діаметра барабана і блоків. Перевірка електродвигуна за тривалістю часу пуску. Розрахунок гальмівного моменту та вибір гальма. Обчислення деталей механізму повороту.

  курсовая работа, добавлен 19.01.2014

 • Визначення геометричних та масових характеристик крана. Розрахунок канату, діаметрів барабана і блоків; потужності і вибір двигуна, редуктора, гальма і муфт механізму підйому. Перевірка правильності вибору електродвигуна на тривалість пуску і нагрівання.

  курсовая работа, добавлен 07.01.2014

 • Основне призначення та загальна будова стрілочного приводу. Вибір електродвигуна, кінематичний і силовий розрахунок передавального механізму, конструювання другого проміжного вала. Визначення основних розмірів зубчастих коліс. Розрахунок підшипників.

  курсовая работа, добавлен 31.10.2014

 • Синтез механизмов: геометрический анализ прототипа, кинематический анализ и графоаналитический способ (планы скоростей, ускорений, крайних положений). Кинетостатический расчёт силы тяжести, инерции кривошипа. Динамическое исследование двигателя.

  курсовая работа, добавлен 20.09.2012

 • Застосування теорем динаміки до дослідження руху механічної системи. Закон зміни зовнішнього моменту, що забезпечує сталість кутової швидкості. Диференціальне рівняння відносного руху матеріальної крапки. Визначення реакцій в опорах обертового тіла.

  курсовая работа, добавлен 25.01.2011

 • Параметри плоскопасової передачі. Тертя з гнучким зв'язком. Призначення та конструкції пружин. Розрахунок гвинтових циліндричних пружин розтягу, стиску, скручення. Основні схеми та параметри кулачкових механізмів. Виведення формули для кута тиску.

  курсовая работа, добавлен 24.03.2009

 • Синтез и анализ рычажного механизма. Силовой анализ механизма: расчёт кривошипа, определение мощностей. Геометрический расчет зубчатой передачи. Проектирование планетарного редуктора. Синтез и анализ кулачкового механизма. Результаты работы программы.

  курсовая работа, добавлен 29.10.2009

 • Характеристика трикотажних машин. Механізація процесу відводу тканини на машині "Українка-2" шляхом встановлення механізму товаровідтягування. Схема, креслення та конструкторські розрахунки вибраного механізму. Охорона праці та навколишнього середовища.

  дипломная работа, добавлен 24.08.2010

 • Кинематический анализ плоских рычажных механизмов. Расчет маховика методом Виттенбауэра. Определение приведенного момента инерции. Определение уравновешивающей силы методом Жуковского. Расчет и графическое исследование привода кулачкового механизма.

  курсовая работа, добавлен 22.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.