Підготовка та особливості розгортання операційних систем на підставі MS Windows

Опис підготовки та основних особливостей розгортання операційних систем Windows XP. Типи файлів, застосовувані в установці. Установка еталонної копії. Інтеграція пакетів виправлень і обновлень. Порівняння технологій розгортання в Windows XP та Windows 7.

Подобные документы

 • У наш час Windows ХР є найбільш сучасною настольною операційною системою. Windows ХР, яка займає серед настольних комп’ютерів долю у 84,56 % вимагає досить потужного комп’ютера. Порівняння інтерфейсу операційних систем Windows 98 та Windows ХР.

  реферат, добавлен 24.06.2008

 • Передумови виникнення ОС Windows. Архітектура Windows з точки зору обєктно-орієнтованого програмування. Процеси та потоки Windows. Переваги та недоліки Windows на прикладі WindowsNT 2002.

  курсовая работа, добавлен 06.09.2007

 • Поняття дискової операційної системи. Класифікація операційних систем. Упорядкування файлів за характеристиками в Norton Commander. Користування операційною системою Windows і програмами, що входять до її складу. Архівація файлів, редактори Word та Excel.

  контрольная работа, добавлен 16.07.2010

 • Призначення та основні функції, типи та конструкція операційної системи. Історія розробки та вдосконалення основних операційних систем найбільшими виробниками (Unix, Linux, Apple). Порівняльні характеристики операційних систем. Покоління Windows та NT.

  курсовая работа, добавлен 28.02.2010

 • Приклади файлових систем як способу організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації. Порівняння файлових систем Windows XP та Linux. Основні типи файлів. Жорстке посилання, регістр букв. Файлова система в Windows 8.

  курсовая работа, добавлен 23.08.2014

 • Властивості багатозадачного середовища. Історія розвитку багатозадачних операційних систем. Моделювання режиму, процеси і потоки. Відповідність пріоритетів Win32 пріоритетам Windows. Етапи створення процесу функцією CreateProcess, диспетчер завдань.

  курсовая работа, добавлен 29.01.2014

 • История создания. Windows 9x/NT. Операционная система Microsoft Windows. Преимущества и недостатки Windows. Некоторые клавиатурные комбинации Windows 9x и NT. Windows XP Professional. Наиболее совершенная защита.

  реферат, добавлен 18.07.2004

 • Провідник. Графічний редактор Paint. Калькулятор Windows. Розваги. Лазерний програвач. Універсальний програвач. Службові. Програма ScanDisk. Дефрагментація диска. Програма WordPad. Блокнот. Сімейство операційних систем Microsoft Windows.

  курсовая работа, добавлен 21.05.2005

 • Характеристика операционной системы. История развития Windows. Сравнительная характеристика версий Windows. Элементы и инструменты Windows XP. Прикладные программы в Windows XP. Работа настольных и портативных компьютеров под управлением Windows.

  доклад, добавлен 16.10.2011

 • Основные выпуски (редакции) операционных систем Windows Vista и Windows Seven, их недостатки и преимущества. История создания, совместимость приложений с операционными системами. Новшества, которые принесла в мир компьютерных технологий каждая из систем.

  реферат, добавлен 17.02.2011

 • Основные понятия об операционных системах. Виды современных операционных систем. История развития операционных систем семейства Windows. Характеристики операционных систем семейства Windows. Новые функциональные возможности операционной системы Windows 7.

  курсовая работа, добавлен 18.02.2012

 • Использование операционных систем Microsoft Windows. Разработка операционной системы Windows 1.0. Возможности и характеристика последующих версий. Выпуск пользовательских операционных систем компании, доработки и нововведения, версии Windows XP и Vista.

  реферат, добавлен 10.01.2012

 • Операционная система Windows NT, её особенности. Windows 95 как первая полноценная графическая операционная система корпорации Microsoft. Основные преимущества Windows XP перед другими системами. Варианты Windows Vista для различных сегментов рынка.

  реферат, добавлен 12.07.2011

 • Универсальная многоцелевая сетевая операционная система Windows NT Server. Использование Windows NT Workstation как невыделенного сервера в одноранговых сетях и в качестве клиента сетей. Операционные системы Windows 2003, Windows Vista и Windows 7.

  презентация, добавлен 23.10.2013

 • Появление первых версий Windows, их графические интерфейсы и расширения для DOS. Семейства Windows 3.x и Windows 9.x, их особенности и основные функции. Эволюция технологии Plug and Play. Наиболее существенные улучшения в современных версиях Windows.

  реферат, добавлен 13.06.2014

 • Краткое описание версий Windows XP: Professional Edition, Home Edition, Tablet PC Edition, Media Center Edition, Embedded, XP 64-bit Edition, XP Edition N, XP Starter Edition. Установка Windows XP. Характеристика интерфейса и нововведений Windows 7.

  контрольная работа, добавлен 14.03.2011

 • Прорыв на рынок Windows как графической оболочки MS-DOS. Рассмотрение интерфейса, функций, системных требований и отличительных особенностей поколений операционных систем Windows: 9x, NT, NET, Vista. Анализ мобильности и безопасности последней версии ОС.

  реферат, добавлен 16.01.2010

 • Семейство ОС Windows 2000. Windows 2000 Server. Windows 2000 Advanced Server. Windows 2000 Datacenter Server. ОС Windows Server 2003. Организация сети на основе Windows 2000. Службы каталогов, DHCP, DNS, WINS. Конфигурирование сервера.

  курсовая работа, добавлен 06.10.2006

 • История развития Windows: покупка лицензии на ОВОS, выпуск версии МS-DOS 1.0, графической оболочки Microsoft Windows 1.0 и поддержка расширенной памяти. Графический пользовательский интерфейс (GUI) и комбинация DOS-Windows. Windows NT и поздние версии.

  реферат, добавлен 13.01.2010

 • Общее понятие об оперативной системе Windows Vista. Сравнительный анализ систем Windows XP и Windows Vista. Специфика процесса установки, трехмерный интерфейс Aero Glass, действие некоторых мини-приложений. Новости управления папками, работа в интернете.

  реферат, добавлен 01.02.2010

 • Загальні поняття про файлові менеджери Windows XP: Провідник, Windows Commander, Far. Опис основних можливостей та функціональних особливостей даних файлових менеджерів, їх відмінні риси. Використання методів і способів їх роботи на практиці на сьогодні.

  курсовая работа, добавлен 10.02.2011

 • История Windows. Особенности Windows XP. Файловая система и структура. Основные принципы работы с системой. Начало и завершение работы, главное меню. Запуск и завершение программ. Окна и диалоги, панель задач. Установка Windows XP.

  курсовая работа, добавлен 24.04.2007

 • История операционной системы Windows компании Microsoft. Первые версии Windows. Поддержка мультимедийных средств в последующих версиях. Основные версии Windows 7. Панель задач Windows 7, новые возможности управления окнами. Поддержка 64-разрядных систем.

  курсовая работа, добавлен 31.03.2011

 • История развития операционных систем семейства Windows и основные понятия системного администрирования. Определение востребованности операционных систем Windows, сравнительная характеристика их функции и возможностей, особенности применения на практике.

  курсовая работа, добавлен 08.05.2011

 • Поняття та класифікація операційної системи. Історія появи Windows 7. Нововведення інтерфейсу Windows 7: екран привітання, робочий стіл, панель задач. Описання стандартних програм Windows 7. Огляд захисту та продуктивності даної операційної системи.

  дипломная работа, добавлен 18.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.