Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

Анатомія і фізіологія лицьового нерва. Методика оздоровчої фізичної культури для осіб з функціональними захворюваннями нервової системи. Використання фізичної реабілітації в галузі лікувальної фізичної культури при різних захворюваннях систем та органів.

Подобные документы

 • Лікувальна фізична культура (ЛФК) як метод лікування: її особливості, показання до використання, співвідношення загальнорозвиваючих та спеціальних вправ. Різновиди фізичних вправ та механізми їх лікувальної дії. Вимоги до методики проведення занять.

  контрольная работа, добавлен 05.11.2009

 • Описания пароксизмальной невралгии с локализацией болей и курковых зон в области иннервации языкоглоточного нерва. Изучение причин заболевания. Отличия от невралгии тройничного нерва. Дифференциальная диагностика и лечение невралгии языкоглоточного нерва.

  презентация, добавлен 16.04.2015

 • Паралич Белла как воспалительное поражение нерва, иннервирующего мимические мышцы одной половины лица. Первичный и вторичный неврит лицевого нерва. Синдром Ханта. Лечение заболевания: самомассаж лица, гимнастика. Профилактика неврита лицевого нерва.

  презентация, добавлен 16.10.2015

 • Організація та методика обстежень у фізичній реабілітації. Загальний спортивний анамнез, додаткові обстеження та спеціальні лабораторні дослідження. Дослідження фізичного розвитку та опорно-рухового апарату для внесення корективи у тренувальний процес.

  контрольная работа, добавлен 02.11.2009

 • Вибір виду та методики проведення масажних процедур. Масаж і лікувальна гімнастика при захворюваннях хребта. Масаж при шийному і грудному остеохондрозі і радикуліті. Зниження больового порогу за допомогою масажу спини. Дегенеративні захворювання хребта.

  реферат, добавлен 09.06.2011

 • Етіологія, клініка, патогенез пошкоджень суглобів. Лікування переломів кісток плечового суглоба, травм та ушкоджень колінного та гомілковостопного суглобів. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування кінезотерапії як методу фізичної реабілітації.

  дипломная работа, добавлен 24.09.2014

 • Психологічні особливості дітей, хворих на бронхіальну астму і методи психологічної допомоги. Методика фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму. Вплив спеціальної освітньої програми на перебіг захворювання та ефективність лікування.

  автореферат, добавлен 09.03.2009

 • Особливості технології біомеханічної стимуляції. Характеристика технічних засобів для біомеханічної стимуляції. Призначення біомеханічних стимуляторів, їх використання у фізичній реабілітації хворих, з метою збільшення сили м'язів та у косметології.

  курсовая работа, добавлен 17.05.2016

 • Цукровий діабет як надзвичайно небезпечна хвороба в історії світової медицини, розгляд неврологічних ускладнень. Аналіз проблем комплексного лікування хворих з діабетичною полінейропатією. Гіперглікемія як кардинальний симптом діабету другого типу.

  курсовая работа, добавлен 02.10.2013

 • Проведение офтальмоскопического исследования глаза. Особенности диагностики интрабульбарного неврита (папиллита). Недоразвитие диска зрительного нерва. Патология, при которой отсутствуют зрительные функции. Косой ход склерального канала зрительного нерва.

  контрольная работа, добавлен 22.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.